Almanca Şahıs Zamirleri

“Ben, sen, o, biz, siz, onlar” sözcüklerine şahıs zamirleri denir. Önce bunların Almanca karşılıklarını ve okunuşlarını görelim:

ich [ih] ben
du [du:] sen
er  [e:r] o
sie [zi:] o
es  [es] o
wir [vi:r] biz
ihr [i:r] siz
sie [zi:] onlar
Sie [zi:] siz

Yukarıdaki listede Almancada şahıs zamirlerinin Türkçeye nazaran bazı farklılıkları olduğu görülmektedir.

Bunlardan biri; Türkçedeki “o” sözcüğünün karşılığı olarak Almancada üç ayrı sözcüğün bulunmasıdır: er, sie, es. İkincisi ise; biri büyük yazılan sie‘nin de Türkçeye üç ayrı şekilde çevrilmesidir: “o, onlar ve siz”.

er, sie, es

er, sie, es şahıs zamirlerinin Türkçe karşılığı tek olup “o” şeklindedir. Bir cümlede er, sie, es‘ten hangisinin kullanılacağı, kendisinden bahsedilen şahsın cinsiyetine veya ismin artikeline bakılarak tespit edilir. Bir şahıs veya ismin artikeli der ise Türkçedeki “o” sözcüğünün karşılığı olarak er, artikeli die ise sie ve artikeli das ise es kullanılır.

der Schüler
erkek öğrenci

Er
O

Bu yazının kalıcı bağlantısı https://www.pratikalmanca.com/almanca-sahis-zamirleri/