Almanca Soru Cümleleri

Fiille yapılmış cümleleri daha önceki derslerde gördüğümüz gibi fiili en başa almak suretiyle soru haline getirebiliriz. Cümlenin diğer öğelerinin yerlerinde bir değişiklik olmaz.

OLUMLU OLUMSUZ
Hans kauft ein Fahrrad. Kauft Hans ein Fahrrad?
Hans bir bisiklet satın alıyor. Hans bir bisiklet satın alıyor mu?
Der Junge öffnet die Tür. Öffnet der Junge die Tür?
Erkek çocuk kapıyı açıyor. Erkek çocuk kapıyı açıyor mu?
Der Student zeigt den Bahnhof. Zeigt der Student den Bahnhof?
Öğrenci istasyonu gösteriyor. Öğrenci istasyonu gösteriyor mu?

Görüldüğü gibi bu tip soru cümlelerinin yapılması çok basittir. Bu arada küçük bir noktaya da dikkatinizi çekmek istiyoruz: Bu soru cümlelerinin Türkçelerinde görülen “-mı?, -mi?, -mu?, -mü?” soru takılarının yerleri değişebilir. Örneğin ilk cümleyi “Hans bir bisiklet mi satın alıyor” şeklinde çevirmek mümkündür. İkinci soru içinde “Erkek çocuk kapıyı mı açıyor?” şeklinde bir çeviri olabilir. “-mı?, -mi?, -mu?, -mü?” takılarının yerini siz kulağınıza hoş gelecek bir şekilde belirlemeniz gerekir.

Bu yazının kalıcı bağlantısı https://www.pratikalmanca.com/almanca-soru-cumleleri/

Almanca WAS IST DAS Soruları

Almancada en basit soru cümlelerinden biri, “ne” anlamına gelen was ile yapılır. Böyle bir soru cümlesinin Almancasında was sözcüğü en başta yer alırken, bunun Türkçesi olan “ne” sözcüğü ise cümlenin sonunda bulunur.

WAS IST DAS? [vas ist das] BU NEDİR?

was [vas] ne
ist [ist] -dir
das [das] bu

Was ist das? [vas ist das] Bu nedir?
Das ist ein Tisch [das ist ayn tiş] Bu bir masadır.

Was ist das? [vas ist das] Bu nedir?
Das ist eine Tasche [das ist aynı taşı] Bu bir çantadır.

Was ist das? [vas ist das] Bu nedir?
Das ist ein Haus [das ist ayn haus] Bu bir evdir.

Was ist das? [vas ist das] Bu nedir?
Das ist ein Hut. [das ist ayn hu:t] Bu bir şapkadır.

Was ist das? [vas ist das] Bu nedir?
Das ist eine Katze. [das ist aynı katsı] Bu bir kedidir.

Was ist das? [vas ist das] Bu nedir?
Das ist ein Radio. [das ist ayn ra:dio] Bu bir radyodur.

Was ist das? [vas ist das] Bu nedir?
Das ist ein Baum [das ist ayn baum] Bu bir ağaçtır.

Was ist das? [vas ist das] Bu nedir?
Das ist eine Vase. [das ist aynı va:zı] Bu bir vazodur.

Was ist das? [vas ist das] Bu nedir?
Das ist ein Pferd. [das ist ayn pfe:rt] Bu bir attır.

Was ist das? [vas ist das] Bu nedir?
Das ist eine Uhr. [das ist aynı u:r] Bu bir saattir.

Was ist das? [vas ist das] Bu nedir?
Das ist ein Fenster [das ist ayn fenstır] Bu bir penceredir.

Was ist das? [vas ist das] Bu nedir?
Das ist ein Stuhl [das ist ayn ştu:l] Bu bir sandalyedir.

Was ist das? [vas ist das] Bu nedir?
Das ist ein Füller. [das ist ayn fülır] Bu bir dolma kalemdir.

Was ist das? [vas ist das] Bu nedir?
Das ist ein Auto [das ist ayn auto] Bu bir otomobildir.

WAS İLE YAPILAN SORU CÜMLELERİ

Was ist das? [vas ist das] Bu nedir?
Das ist eine Blume [das ist aynı blu:mı] Bu bir çiçektir.

Was ist das? [vas ist das] Bu nedir?
Das ist ein Vogel [das ist ayn fo:gıl] Bu bir kuştur.

Was ist das? [vas ist das] Bu nedir?
Das ist ein Bett [das ist ayn bet] Bu bir yataktır.

Was ist das? [vas ist das] Bu nedir?
Das ist ein Hund [das ist ayn hunt] Bu bir köpektir

Was ist das? [vas ist das] Bu nedir?
Das ist eine Tür [das ist aynı tü:r] Bu bir kapıdır.

Was ist das? [vas ist das] Bu nedir?
Das ist ayn Buch. [das ist ayn bu:h] Bu bir kitaptır.

Was ist das? [vas ist das] Bu nedir?
Das ist ein Heft. [das ist ayn heft] Bu bir defterdir.

Bu yazının kalıcı bağlantısı https://www.pratikalmanca.com/almanca-was-ist-das-sorulari/