Almanca Haben İle İlgili Soru Cümleleri

Fiillerle yapılan cümlelerde olduğu gibi haben‘ı cümlenin başına getirerek çeşitli sorular oluşturabiliriz. Soru yaptığımız cümleler olumsuz da olabilir. Soru cümlesi olumlu ise haben “var mı?”, olumsuz ise “yok mu?” şeklinde Türkçeye çevrilir.

Frau Maier hat einen Eimer.
Bayan Maier’in bir kovası var.

Hat Frau Maier einen Eimer.
Bayan Maire’in bir kovası var mı?

Er hat eine Uhr.
Onun bir saati var.

Hat er eine Uhr?
Onun bir saati var mı?

Klaus hat kein Boot.
Klaus’un bir sandalı yok.

Hat Klaus kein Boot?
Klaus’un bir sandalı yok mu?

Der Junge hat keinen Hund.
Erkek çocuğun bir köpeği yok.

Hat der Junge keinen Hund?
Erkek çocuğun bir köpeği yok mu?

Der Polizist hat einen Hund.
Polisin bir köpeği var.

Hat der Polizist einen Hund?
Polisin bir köpeği var mı?

Die Mutter hat einen Regenschirm.
Annenin bir şemsiyesi var.

Hat die Mutter einen Regenschirm.
Annenin bir şemsiyesi var mı?

Herr Brandt hat einen Hut.
Bay Brandt’ın bir şapkası var.

Hat Herr Brandt einen Hut?
Bay Brandt’ın bir şapkası var mı?

Der Student has eine Jacke.
Öğrencinin bir ceketi var.

Hat der Student eine Jacke
Öğrencinin bir ceketi var mı?

Klara hat eine Zeitung.
Klara’nın bir gazetesi var.

Hat Klara eine Zeitung?
Klara’nın bir gazetesi var mı?

Der Arzt hat ein Auto.
Doktorun bir otomobili var.

Hat der Arzt ein Auto?
Doktorun bir otomobili var mı?

Die Kinder haben einen Ball.
Çocukların bir topu var.

Haben die Kinder einen Ball?
Çocukların bir topu var mı?

Die Schüler haben Bücher.
Öğrencilerin kitapları var.

Haben die Schüler Bücher?
Öğrencilerin kitapları var mı?

Die Jungen haben ein Pferd.
Erkek çocukların bir atı var.

Haben die Jungen ein Pfred?
Erkek çocukların bir atı var mı?

Olumsuz Cümle / Olumsuz soru

Die Schülerin hat keine Tasche.
Kız öğrencinin bir çantası yok.

Hat die Schülerin keine Tasche?
Kız öğrencinin bir çantası yok mu?

Hans hat keinen Schran.
Hans’ın bir dolabı yok.

Hat Hans keinen Schrank?
Hans’ın bir dolabı yok mu?

Du hast keinen Bleistift.
Senin bir kurşun kalemin yok.

Hast du keinen Bleistift?
Senin bir kurşun kalemin yok mu?

Das Haus hat keinen Garten.
Evin bir bahçesi yok.

Hat das Haus keinen Garten?
Evin bir bahçesi yok mu?

Der Zahnarzt hat kein Auto.
Diş doktorunun bir arası yok.

Hat der Zahnarzt kein Auto?
Diş doktorunun bir arabası yok mu?

Frau Brandt hat keine Mutter.
Bayan Brandt’ın bir annesi yok.

Hat der Brandt keine Mutter?
Bayan Brandt’ın bir annesi yok mu?

Thomas hat keine Uhr.
Thomas’ın bir saati yok.

Die Frauen haben keine Eimer.
Kadınların kovaları yok.

Haben die Fraen keine Eimer?
Kadınların kovaları yok mu?

Ihr habt kein Radio.
Sizin bir radyonuz yok.

Habt ihr keine Auto?
Sizin bir radyonuz yok mu?

Du hast keinen Stuhl.
Senin bir sandalyen yok.

Hast du keinen Stuhl.
Senin bir sandalyen yok mu?

SORULAR VE CEVAPLARI

Hat Herr Hoffman ein Messer?
Bay Hoffmann’ın bir bıçağı var mı?

Ja, Herr Hoffman hat ein Messer.
Evet, bay Hoffmann’ın bir bıçağı var.

Haben die Manner Pferde?
Adamların atları var mı?

Ja, die Manner haben Pferde.
Evet, adamların atları var.

Hat der Schüler ein Heft?
Erkek öğrencinin bir defteri var mı?

Nein, der Schüler hat kein Heft.
Hayır, erkek öğrencinin bir defteri yok.

Hat Peter einen Vater?
Peter’in bir babası var mı?

Nein, Peter hat keinen Vater.
Hayır, Peter’in bir babası yok.

Hast du einen Schlüssel?
Senin bir anahtarın var mı?

Ja, ich habe einen Schlüssel.
Evet, benim bir anahtarım var.

Habt ihr ein Boot?
Sizin bir sandalınız var mı?

Nein, wir haben kein Boot.
Hayır bizim bir sandalımız yok.

Haben Sie einen Eimer?
Sizin bir kovanız var mı?

Ja, ich habe einen Eimer.
Evet, benim bir kovam var.

Haben die Madchen Bücher?
Kız çocukların kitapları var mı?

Nein, sie haben keine Bücher.
Hayır, onların kitapları yok.

Hat der Student kein Bett?
Öğrencinin bir yatağı yok mu?

Ja, der Student hat kein Bett.
Evet, öğrencinin bir yatağı yok.

Hat Peter keinen Regenschirm?
Peter’in bir şemsiyesi yok mu?

Ja, er hat keinen Regenschirm.
Evet, onun bir şemsiyesi yok.

Hat Frau Maier keinen Löffel?
Bayan Maier’in bir kaşığı yok mu?

Ja, Frau Maier hat keinen Löffel.
Evet, Bayan Maier’in bir kaşığı yok.

Bu yazının kalıcı bağlantısı https://www.pratikalmanca.com/almanca-haben-ile-ilgili-soru-cumleleri/

Almanca Soru Cümleleri

Fiille yapılmış cümleleri daha önceki derslerde gördüğümüz gibi fiili en başa almak suretiyle soru haline getirebiliriz. Cümlenin diğer öğelerinin yerlerinde bir değişiklik olmaz.

OLUMLU OLUMSUZ
Hans kauft ein Fahrrad. Kauft Hans ein Fahrrad?
Hans bir bisiklet satın alıyor. Hans bir bisiklet satın alıyor mu?
Der Junge öffnet die Tür. Öffnet der Junge die Tür?
Erkek çocuk kapıyı açıyor. Erkek çocuk kapıyı açıyor mu?
Der Student zeigt den Bahnhof. Zeigt der Student den Bahnhof?
Öğrenci istasyonu gösteriyor. Öğrenci istasyonu gösteriyor mu?

Görüldüğü gibi bu tip soru cümlelerinin yapılması çok basittir. Bu arada küçük bir noktaya da dikkatinizi çekmek istiyoruz: Bu soru cümlelerinin Türkçelerinde görülen “-mı?, -mi?, -mu?, -mü?” soru takılarının yerleri değişebilir. Örneğin ilk cümleyi “Hans bir bisiklet mi satın alıyor” şeklinde çevirmek mümkündür. İkinci soru içinde “Erkek çocuk kapıyı mı açıyor?” şeklinde bir çeviri olabilir. “-mı?, -mi?, -mu?, -mü?” takılarının yerini siz kulağınıza hoş gelecek bir şekilde belirlemeniz gerekir.

Bu yazının kalıcı bağlantısı https://www.pratikalmanca.com/almanca-soru-cumleleri/

Almanca WIE IST DAS Soruları

“Nasıl” anlamına gelen wie sözcüğü ile de was ve wer ile yapılanlara benzer şekilde basit soru cümleleri kurmak mümkündür. Wie ve ist sözcüklerinden sonra, nasıl olduğunu öğrenmek istediğimiz ismi getirerek soru cümlesini tamamlamış oluruz. Wie ile yapılmış bir soru şu sözcüklerden meydana gelir.

wie     [vi:] nasıl
ist       [ist] -dır, -dir
…….   (bir isim)

Wie ist das Buch?  [vi: ist das bu:h]
Kitap nasıldır?

Wie ist das Zimmer?  [vi: ist das tsimır]
Oda nasıldır?

Wie ist der Tisch?  [vi: ist de:r tiş]
Masa nasıldır?

Wie ist Helga? [vi: ist helga] Helga nasıldır?

Wie ist das Hemd? [vi: ist das hemt] Gömlek nasıldır?

Wie ist der Junge? [vi: ist de:r yungı] Erkek çocuk nasıldır?

 Wie ist der Baum? [vi: ist de:r baum] Ağaç nasıldır?

 Wie ist Günter? [vi: ist güntır] Günter nasıldır?
– Günter ist faul [güntır ist faul] Günter tembeldir.

 Wie ist der Bleistift? [vi: ist de:r blayştift] Kurşun kalem nasıldır?
– Der Bleistift ist kurz. [de:r blayştift ist kurts] Kurşun kalem kısadır.

 Wie ist die Schülerin? [vi: ist di: şü:lırin] Kız öğrenci nasıldır?
– Die Schülerin ist fleißig. [di: şü:lırin ist flaysih] Kız öğrenci çalışkandır.

 Wie ist das Auto? [vi: ist das auto] Otomobil nasıldır?
– Das Auto ist alt. [das auto ist alt] Otomobil eskidir.

 Wie ist die Tür? [vi: ist di: tü:r] Kapı nasıldır?
– Die Tür ist geschlossen.[di: tü:r ist gışlo:sın] Kapı kapalıdır

Wie ist das Haus? [vi: ist das haus] Ev nasıldır?
– Das Haus ist groß. [das haus ist gro:s] Ev büyüktür.

Wie ist der Lehrer? [vi: ist de:r le:rır] Erkek öğretmen nasıldır?
Der Lehrer ist jung. [de:r le:rır ist yung] Erkek öğretmen gençtir.

 Wie ist der Hund? [vi: ist de:r hunt] Köpek nasıldır?
Der Hund ist klein. [de:r hunt ist klayn] Köpek küçüktür.

Bu yazının kalıcı bağlantısı https://www.pratikalmanca.com/almanca-wie-ist-das-sorulari/

Almanca WER IST DAS Soruları

Almancada en basit soru cümlelerinden biri de “kim” anlamına gelen wer sözcüğü ile yapılır. Şahısların kim olduklarını öğrenmek için sorulan bu sorunun yapısı aynen “Was ist das” soru cümlesi gibidir.

WER IST DAS? [ve:r ist das] BU KİMDİR?

wer [ve:r] kim
ist [ist] -dir
das [das] bu

Yukarıda da gördüğümüz gibi, Wer ist das? soru cümlesi Was ist das? soru cümlesinde was‘ın yerine wer koymakla elde edilmektedir.

Wer ist das? [ve:r ist das] Bu kimdir?
Das ist ein Lehrer. [das ist ayn le:rır]

Wer ist das? [ve:r ist das] Bu kimdir?
Das ist Klaus. [das ist klaus] Bu Klaus’tur.

Wer ist das? [ve:r ist das] Bu kimdir?
Das ist eine Frau. [das ist aynı frau] Bu bir kadındır.

Wer ist das? [ve:r ist das] Bu kimdir?
Das ist ein Junge [das ist ayn jungı] Bu bir erkek çocuktur.

Wer ist das? [ve:r ist das] Bu kimdir?
Das ist ein Mädchen. 
[das ist ayn me:thın] Bu bir kız çocuktur.

Wer ist das? [ve:r ist das] Bu kimdir?
Das ist ein Schüler. [das ist ayn şü:lır] Bu bir erkek öğrencidir.

Wer ist das? [ve:r ist das] Bu kimdir?
Das ist Günter. [das ist güntır] Bu Günter’dir.

Bu yazının kalıcı bağlantısı https://www.pratikalmanca.com/almanca-wer-ist-das-sorulari/

Almanca WAS IST DAS Soruları

Almancada en basit soru cümlelerinden biri, “ne” anlamına gelen was ile yapılır. Böyle bir soru cümlesinin Almancasında was sözcüğü en başta yer alırken, bunun Türkçesi olan “ne” sözcüğü ise cümlenin sonunda bulunur.

WAS IST DAS? [vas ist das] BU NEDİR?

was [vas] ne
ist [ist] -dir
das [das] bu

Was ist das? [vas ist das] Bu nedir?
Das ist ein Tisch [das ist ayn tiş] Bu bir masadır.

Was ist das? [vas ist das] Bu nedir?
Das ist eine Tasche [das ist aynı taşı] Bu bir çantadır.

Was ist das? [vas ist das] Bu nedir?
Das ist ein Haus [das ist ayn haus] Bu bir evdir.

Was ist das? [vas ist das] Bu nedir?
Das ist ein Hut. [das ist ayn hu:t] Bu bir şapkadır.

Was ist das? [vas ist das] Bu nedir?
Das ist eine Katze. [das ist aynı katsı] Bu bir kedidir.

Was ist das? [vas ist das] Bu nedir?
Das ist ein Radio. [das ist ayn ra:dio] Bu bir radyodur.

Was ist das? [vas ist das] Bu nedir?
Das ist ein Baum [das ist ayn baum] Bu bir ağaçtır.

Was ist das? [vas ist das] Bu nedir?
Das ist eine Vase. [das ist aynı va:zı] Bu bir vazodur.

Was ist das? [vas ist das] Bu nedir?
Das ist ein Pferd. [das ist ayn pfe:rt] Bu bir attır.

Was ist das? [vas ist das] Bu nedir?
Das ist eine Uhr. [das ist aynı u:r] Bu bir saattir.

Was ist das? [vas ist das] Bu nedir?
Das ist ein Fenster [das ist ayn fenstır] Bu bir penceredir.

Was ist das? [vas ist das] Bu nedir?
Das ist ein Stuhl [das ist ayn ştu:l] Bu bir sandalyedir.

Was ist das? [vas ist das] Bu nedir?
Das ist ein Füller. [das ist ayn fülır] Bu bir dolma kalemdir.

Was ist das? [vas ist das] Bu nedir?
Das ist ein Auto [das ist ayn auto] Bu bir otomobildir.

WAS İLE YAPILAN SORU CÜMLELERİ

Was ist das? [vas ist das] Bu nedir?
Das ist eine Blume [das ist aynı blu:mı] Bu bir çiçektir.

Was ist das? [vas ist das] Bu nedir?
Das ist ein Vogel [das ist ayn fo:gıl] Bu bir kuştur.

Was ist das? [vas ist das] Bu nedir?
Das ist ein Bett [das ist ayn bet] Bu bir yataktır.

Was ist das? [vas ist das] Bu nedir?
Das ist ein Hund [das ist ayn hunt] Bu bir köpektir

Was ist das? [vas ist das] Bu nedir?
Das ist eine Tür [das ist aynı tü:r] Bu bir kapıdır.

Was ist das? [vas ist das] Bu nedir?
Das ist ayn Buch. [das ist ayn bu:h] Bu bir kitaptır.

Was ist das? [vas ist das] Bu nedir?
Das ist ein Heft. [das ist ayn heft] Bu bir defterdir.

Bu yazının kalıcı bağlantısı https://www.pratikalmanca.com/almanca-was-ist-das-sorulari/