Almanca Tepkiler / Davranışlar

DIE INTERJEKTION / ÜNLEMLER

Bu dersimiz de Almanca’da tepki ve bazı davranışları ifade ettiğimiz ünlemlere yer vereceğiz. Ünlem sesleri Almanca’da Türkçedekine kıyasla farklıdır. Bunları örneklerle açıklayacağız.

Türkçe’de “ay, aman, of” gibi acı çekme ifade eden kelimelerin yerine Almancada şunlar kullanılır.

Au!
Autsch!
Auweh!
Oh!

Üşüme duygusu şu kelimelerle ifade edilir.

Hu!
Huhu!

“Oh” gibi keyif ve rahatlık duygusu için şu kelime kullanılır.

Ah!

“Iıı!” gibi tiksinme, beğenmeme duyguları için şu ünlemler kullanılır:

Burr!
Brr!
Bäh!
Pfui!
Ah!
Puh!

Sevinç duyguları ise şöyle ifade edilir.

Ah!
Ehi!
Heidi, heida!
Oh!
Juche!
Hurra!
Ei!
Juhu!
Holdrio!

“Cici, cici” gibi sevgi duyguları şöyle anlatılır:

Ei!
Eia!
Eiapopeia!

Şaşırma, sürpriz veya hayret duyguları için şu ünlemler kullanılır.

Uff!
Ah!
Ach!
Aha!
O la la!
Hoppia!
Oho!
Nanu!
Oje!

Öfke, kızgınlık ise şu ünlemlerle dile getirilir

Ha!
Oha!
Hach!
Hoho!
Oho!
Ih!

“Hıh” gibi alay ve küçümseme için şu ünlemler kullanılır:

Atsch!
Hehehe!

Düşünme ve endişelenmeyi gösteren ünlemler şunlardır.

Hm! 
Hum!
Na, na!

Beklenmedik bir olayla karşılaşma halindeki şaşkınlık şu ünlemlerle ifade edilir.

Ah! 
Aha!
Na also!

“Şişşt” gibi susmaya davet için şu ünlemleri kullanmak mümkündür.

Pst!
Pscht!
Sch!

Almanca’da hayvanlar için kullanılan çeşitli ünlemler ve hayvan sesleri de farklıdır.

Put, put – geh geh
Muh – mö (inek)
Wau wau – Hav hav (köpek)
Miau – Miyav (kedi)
Gack – gıt gıt gıdak

Hü, hottehü! – Deh, deh
Mäh – Mee (kuzu)
lah – Ai ai (eşek)
Kikeriki – (horoz)
Piep- Cik cik (kuş)

Bazı alet ve araç sesleri de bir hayli farklıdır:

Ticktack – (Saat)
Peng peng – (Silah Sesi)
Schnipp, schnapp – kırt kırt
Tuck tuck – (motor sesi)

Tätärätä – Düttürüdüt
Tatütata – (siren sesi)
Tapp tapp – (ayak sesi)
Bumm – (patlama sesi)

Bu yazının kalıcı bağlantısı https://www.pratikalmanca.com/almanca-tepkiler-davranislar/