wer ve was ilgi zamiri

wer und was als Relativpronomen

(İlgi zamiri olarak wer ve was)

Daha önce “kim” anlamına geldiğini öğrendiğimiz wer ile “ne” anlamındaki was soru zamirlerini ilgi zamiri olarak da kullanmak mümkündür.

Wer, ilgi zamirinin cümle içindeki belirli bir isme bağlanması mümkün olmayan hallerde kullanılır ve belirsiz bir kişi veya kişilere ifade eder. Wer‘in ilgi zamiri olarak ismin diğer hallerindeki şekli aynen soru zamiri olarak kullanıldığı hallerdeki gibidir.

Yalın Hal : wer
-i Hali       : wen
-e Hali     : wem
-in Hali   : wessen

ALMANCA TÜRKÇE
Wer nicht arbeitet, der kann nicht  erfolgreich werden. Çalışmak istemeyen başarılı olamaz.
Wer mit uns kommen will, der muss sich schnell vorbereiten. Bizimle kim gelmek istiyorsa hemen hazırlanması gerekir.
Wer zu Hause bleibt, der muss auch kochen. Evde kim kalırsa o yemekleri pişirmek zorundadır.
Wer die neuen Wörter nicht lernt, der kann Deutsch nicht gut sprechen. Kim yeni sözcükleri öğrenmezse, o Almancayı iyi konuşamaz.
Wen die einen lieben, den hassen die anderen. Birisinin sevdiğinden diğerleri nefret ediyor.
Wen Sie gesehen haben, können wir nicht wissen. Kimi gördüğünüzü biz bilemeyiz.
Wen du zeigst, den kennen wir. Gösterdiğin kişiyi biz tanıyoruz.
Wem du glaubst, dem musst du auch vertrauen. İnandığın kişiye itimat da etmelisin.
Wem Sie diese Bücher geben, dem geben Sie auch diesen Schrank mit. Kime bu kitapları verirseniz ona bu dolabı da veriniz.
Wem er dankt, dem muss er auch ein Geschenk geben. Kime teşekkür ederse ona bir hediye de vermelidir.
Es interessiert uns nicht, wessen Auto du fährst. Kimin otomobilini kullandığın bizi ilgilendirmez.

Örneklerde görüldüğü gibi wer veya diğer hallerdeki şekilleriyle başlayan ilgi cümlelerinin fiili en sonda bulunmakta ve diğer ana cümleden bir virgülle ayrılmaktadır. Virgülle ilgi cümlesine bağlanan ana cümle ise genellikle der, dem, den, dessen gibi ilgi zamirinin haline uygun bir işaret zamiriyle başlanmakta ve bunu ana cümlenin fiili izlemektedir.

Was ilgi zamiri ise yine ilgi zamirinin bağlanabileceği bir isim mevcut olmadığı zaman kullanılır ve daha çok yapılan eylemi yakından tarif etmiş olur.

ALMANCA TÜRKÇE
Wir wissen nicht, was er in Köln macht. Köln’de ne yaptığını bilmiyoruz.
Was er plant, das realisiert er auch. Planladığını gerçekleştirir.
Er kann nicht erklären, was er gesehen hat. Gördüğünü izah edemiyor.
Mein Bruder erzählte mir alles, was er im Urlaub erlebte. Kardeşin tatilde yaşadıklarının hepsini bana anlattı.
Niemand kann wissen, was die Zukunft uns bringt. Geleceğin bize ne getireceğini kimse bilemez.

Bu yazının kalıcı bağlantısı https://www.pratikalmanca.com/wer-ve-was-ilgi-zamiri/

Bir cevap yazın

Your email address will not be published.