Almanca Von Kullanımı

Almanca Von edatı bir şeyin nereden geldiğini, kaynaklandığını ifade eder ve ismin sonuna eklenen “-den, -dan” takılarıyla Türkçeye çevrilir.

ALMANCA TÜRKÇE
Wir kommen von Hause. Evden geliyoruz.
Der Bus kommt vom Bahnhof. Otobüs istasyondan geliyor.
Ich bekomme einen Brief von meinem Freund. Arkadaşımdan bir mektup alıyorum.
Der berühmte Arzt befreit ihn von seinen Schmerzen. Ünlü doktor onu ağrılarından kurtardı.
Ich höre nichts von ihm. Ondan hiç bir şey duymuyorum.
Von der Schule bis zum Bahnhof ist es ziemlich weit. Okuldan istasyona kadar bir hayli uzaktır.

Von, zaman bölümlerini de ifade etmek için kullanılır ve yine aynı şekilde Türkçeye çevrilir.

ALMANCA TÜRKÇE
Von Mai bis August bin ich nicht in der Türkei. Mayıstan Ağustosa kadar Türkiye’de değilim.
Er hat vom 12. bis 22. August Urlaub. 12. Ağustostan 22 Ağustosa kadar izindedir.
Die Arbeiter machen eine Pause von 10 Minuten. İşçiler 10 dakikalık mola veriyor.
Von Montag bis Freitag ist mein Vater in seinem Büro. Pazartesiden cumaya kadar babam bürosundadır.

Von, herhangi bir eylemin hareketin sebebini anlatmak için de kullanılabilir.

ALMANCA TÜRKÇE
Unsere Reise hängt vom Wetter ab. Seyahatimiz havaya bağlıdır.
Dein Gehalt hängt von deinem Erfolg ab. Maaşın başarına bağlıdır.

Von, değişik şekilde Türkçeye çevrilmek kaydıyla -in halini veya isim tamlamalarının yerini de tutabilir.

ALMANCA TÜRKÇE
Die Königin von England wird unser Land besuchen. İngiltere Kraliçesi ülkemizi ziyaret edecek.
Herr Maier ist der Onkel von meiner Mutter. Bay Maier, annemin amcasıdır.
Die Busse von İstanbul sind ganz neu. İstanbul’un otobüsleri çok yenidir.
Die Bevölkerung von Berlin hat viele Kriege erlebt. Berlin halkı birçok savaş yaşadı.
Hans ist Vater von drei Kindern. Hans üç çocuk babasıdır.
Das ist die Tasche von meiner Schwester. Bu benim kız kardeşimin çantasıdır.

Not: Von edatı, -e halindeki der veya das tanımlığıyla birlikte bulunduğu zaman von dem yerine kısaltılarak vom şeklinde yazılır.

Bu yazının kalıcı bağlantısı https://www.pratikalmanca.com/almanca-von-kullanimi/