Almanca Yer Zarfları

Almanca Yer Zarfları

(Die Lokaladverbien/Adverbien Des Ortes)
Yer, Mekan Bildiren Zarflarwo wohin kullanımı

Yer, mekan bildiren zarflar belirli ve belirsiz olmak üzere iki gruba ayrılır. 

Bestimmte Lokaladverbien
(Belirli yer zarfları)

# # #
Wo?
Nerede?
Wohin?
Nereye?
Woher?
Nereden?
hier
Burada
hierhin, nach hier
buraya
von hier
buradan
dort
orada
nach dort
oraya
von dort, dorther
oradan
da
orada
dahin
oraya
von da, daher
oradan
draußen, außen
dışarıda
nach draußen, hinaus von außen
dışarıya
von draußen
dışarıdan
auswärts
dışarıda
nach auswärts
dışarıya
von auswärts
dışarıdan
drinnen inen
içeride
nach drinnen hinein
içeriye
von drinnen von innen
içeriden
oben
yukarıda
nach oben, hinauf, aufwärts
yukarıdan
von oben
yukarıya
unten
aşağıda
nach unten, hinunter, abwärts
aşağıdan
von unten
aşağıya
vorn
önde
nach vorn vorwärts
önden
von vorn
öne, ileri
hinten
arkada
nach hinten rückwärts
arkadan
von hinten
arkaya, geri
links
solda
seitwärts
kenara, yana
nach links
sola
von links
soldan
rechts
sağda
nach rechts
sağa
von rechts
sağdan
drüben
ötede
nach drüben, hinüber
öteye
von drüben, herüber
öteden

Almanca yer zarfları cümle içinde fiili veya ismi pekiştirmek için kullanmak mümkündür.

Die Tür links wird nicht gebraucht.
Soldaki kapı kullanılmıyor.
Die Tür zur Toilette finden Sie rechts.
Tuvalet kapısını sağda bulacaksınız.
Der  Ball kam von rechts.
Top sağdan geldi.
Der Mieter unter ist sehr alt.
Aşağıdaki kiracı çok yaşlıdır.
Die Geräusche kommen von oben.
Gürültüler yukarıdan geliyor.
Kannst du die Stühle hinauf tragen?
Sandalyeleri yukarı taşıyabilir misin?
Die Kinder spielen draußen.
Çocuklar dışarıda oynuyor.
Von dort bekommen wir keine Nachricht.
Oradan hiç haber alamıyoruz.
Wir müssen dich dorthin schicken.
Seni oraya göndermek zorundayız.
Der Räuber greift den Mann von hinten an.
Haydut adama saldırıyor.
Die Bücher drinnen gehören dir.
İçerideki kitaplar sana aittir.
Der Garten hinten ist sehr klein.
Arkadaki bahçe çok küçüktür.
Ich komme dorther und gehe gleich dorthin.
Oradan geliyorum ve hemen oraya gidiyorum.

Bu yazının kalıcı bağlantısı https://www.pratikalmanca.com/almanca-yer-zarflari/