Almanca Zuwider Kullanımı

Zuwider, kötü niyetle veya düşmanca bir şeyin karşısında bulunmayı veya bir şeye muhalefet etmeyi ifade eder. Zuwider genellikle birlikte bulunduğu ismin arkasında yer alır. “Aksine, aykırı, karşı” gibi sözcüklerle Türkçeye çevrilir.

ALMANCA TÜRKÇE
Diese Farben sind meinem Geschmack zuwider. Bu renkler benim zevkime aykırıdır.
Der Dieb handelt dem Gesetz zuwider. Hırsız kanuna aykırı hareket ediyor.
Sie handeln meinem Wünschen zuwider. Benim arzularıma aykırı hareket ediyorsunuz.
Er geht unseren Warnungen zuwider wieder schwimmen. Bizim ihtarlarımıza karşı yine de yüzmeye gitti.
Meiner Bitter zuwider hast du wieder dieses Hemd angezogen. Benim ricama karşı yine de bu gömleği giymişsin.
Unserem Vertrag zuwider haben Sie die Rechnung nicht bezahlt. Mukavelemize aykırı olarak faturayı ödemediniz.

Bu yazının kalıcı bağlantısı https://www.pratikalmanca.com/almanca-zuwider-kullanimi/