auch Ne Demek

auch Ne DemeK

auch Türkçe Çevirisi

da, de, dahi

auch Telaffuzu, Sesli Okunuşu

auch ile ilgili cümleler

TÜRKÇE ALMANCA
bana da öyle oldu so erging es mir auch
(her) kim olursa olsun wer auch (immer)
her neyse wie dem auch sei
onun adı da geçti ihr Name fiel auch
(her) neyse wie (auch) immer, wie dem auch sei
aralarında çocuklar da vardı es waren auch Kinder darunter
sade(ce) … değil (üstelik) … nicht nur …, sondern auch …
her ne -se was auch immer
ben de buranın yabancısıyım ich bin auch fremd hier
niçin yalan söyledi ki? was musste er auch lügen?
sadece pahalı değil, aynı zamanda kötü de nicht nur teuer, sondern auch schlecht
her ne kadar … ise de wenn auch

Bu yazının kalıcı bağlantısı https://www.pratikalmanca.com/auch-ne-demek/