Sache Ne Demek

Sache Ne DemeK


Sache
Türkçe Çevirisi

şey, nesne


Sache Telaffuzu, Sesli Okunuşu

Sache ile ilgili cümleler

TÜRKÇE ALMANCA
yaş iş krumme Sache, krumme Tour
bş-e denk düşmek einer Sache gleichkommen
konuyla ilgisi ol(may)an (nicht) zur Sache gehörig
bş-in üstesinden gelmek einer Sache beikommen
bş-i başından atmak sich einer Sache (Genitiv | -in haligen) entledigen
yarım bir iş eine halbe Sache
gidişe bir dur demek einer Sache (Dativ | -e halidat) einen Riegel vorschieben
kesin bir iş/şey eine ausgemachte Sache
bş-e hâkim olmak einer Sache (Genitiv | -in haligen) Herr werden
bş-e dur demek einer Sache (Dativ | -e halidat) Einhalt gebieten
bş-le karşı karşıya olmak einer Sache (Dativ | -e halidat) entgegenstehen
bş-in farkına/bilincine varmak sich (Dativ | -e halidat) einer Sache bewusst werden
işi halletmek, bir çözüme ulaştırmak die Sache austragen
bş-e hareket getirmek in eine Sache Bewegung bringen
bş-den bağımsızlaşmak einer Sache (Dativ | -e halidat) entwachsen
bş-in gerçekleşmesi için katkıda bulunmak einer Sache nachhelfen
şaşmaz/yüzdeyüzlük bir iş eine todsichere Sache
bş-de faydalanacak (hoşlanacakund so weiter | ve saire etc) bir şey bulmak einer Sacheetwas | bir şey(i) etwas abgewinnen
bu işte bir bit yeniği var die Sache hat einen Pferdefuß
mükemmel iş eine runde Sache

Bu yazının kalıcı bağlantısı https://www.pratikalmanca.com/sache-ne-demek/

Bir cevap yazın

Your email address will not be published.