Aber Almanca

Kabul etme veya benzer anlamlar yan cümle teşkil etmeden iki ana cümleyi birleştirerek de ifade edilebilir. Bu birleştirmede “fakat” anlamına gelen aber bağlacı kullanılır. Aber’in dışında “fakat, yine de” anlamlarına gelen dennoch bağlacını da iki ana cümleyi birleştirmek için kullanmak mümkündür.

Aber bağladığı iki ana cümlenin yapısını hiç değiştirmez sadece araya girer. Dennoch ise darum bağlacında olduğu gibi başında bulunduğu ana cümlede bir değişiklik meydana getirir. Dennoch‘tan sonra ana cümlenin fiili yer alır ve özne fiilden sonraya kayar.

ALMANCA TÜRKÇE
Der Mann war unschulding. Adam suçsuzdu.
Er wurde bestraft. O cezalandırıldı.
Der Mann unschuldig; aber er wurde bestraft.
Der Mann war unschuldig; dennoch wurde er bestraft.
Adam suçsuzdu, fakat (buna rağmen) o cezalandırıldı.
Hans ist sehr krank. Hans çok hastadır.
Er kommt jeden Tag in die Schule. O her gün okula geliyor.
Hans ist sehr krank; aber er kommt jeden Tag in die Schule.
Hans ist sehr krank; dennoch kommt er in die Schule.
Hans çok hastadır, fakat (buna rağmen) o her gün okula geliyor.
Mein Onkel war sehr arm. Amcam çok fakirdi.
Er war sehr glücklich. O çok mutluydu.
Mein Onkel war sehr arm; aber er war sehr glücklich.
Mein Onkel war sehr arm; dennoch war er sehr glücklich.
Amcam çok fakirdi, fakat (buna rağmen) o çok mutluydu.
Das Buch war sehr teuer. Kitap çok pahalıydı.
Mein Vater schenkte es mir. Babam onu bana hediye etti.
Das Buch war sehr teuer aber mein Vater schenkte es mir.
Das Buch war sehr teuer; dennoch schenkte mein Vater es mir.
Kitap çok pahalıydı, fakat babam onu bana hediye etti.

Yukarıdaki örneklerde kullandığımız dennoch bağlacı yerine aynı şekilde ve anlamda trotzdem veya gleichwohl bağlaçlarını da kullanmak mümkündür.

Yukarıda aber veya dennoch ile iki ana cümleyi bağlayarak meydana getirdiğimiz ifadeyi obwohl ile yapılan yan cümleler, yan cümlelerle ilgili olarak gördüğümüz kurallara aynen uyar ve bir ayrıcalık göstermezler.

Örnek olarak, kıyaslama yapabilmemiz için yukarıdaki dört cümleyi almaktayız.

Bu yazının kalıcı bağlantısı https://www.pratikalmanca.com/aber-almanca/