Almanca Bei Kullanımı

Almanca Bei genel olarak bir şeyin yakınında veya yanında bulunmayı gösterir ve yanında bulunulan isme eklenen “-de, -da” veya “yanında” sözcüğü yardımıyla Türkçeye çevrilir.

ALMANCA TÜRKÇE
Deine Tasche liegt bei dem Schrank. Çantan dolabın yanında duruyor.
Bei uns zu Hause isst man viel Gemüse. Bizde evde çok sebze yenir.
Ich bleibe in Köln bei einem Freund. Köln’de bir arkadaşımın yanında kalıyorum.
Wir haben kein Geld bei uns. Yanımızda para yok.
Dein Mantel hängt bei der Tür. Palton kapının yanında asılı duruyor.

Bei, şehir ve semtler için kullanıldığında “yakınlarında” anlamına gelir.

ALMANCA TÜRKÇE
Neuss liegt bei Düsseldorf. Neuss, Düsseldorf yakınlarındadır.
Kartal liegt bei İstanbul. Kartal, İstanbulun yakınlarındadır.

Bei edatı, zamansal açıdan kullanıldığında bir eylemi yaparken meydana gelen bir şeyi dile getirmiş olur ve buna uygun şekilde Türkçeye çevrilir.

ALMANCA TÜRKÇE
Bei Beginn des Konzerts gingen die Lichter aus. Konser başlangıcında ışıklar söndü.
Ich gehe immer bei gutem Wetter spazieren. Daima iyi havada gezmeye gidiyorum.
Wir besuchen dich bei nächster Gelegenheit. İlk fırsatta seni ziyaret edeceğiz.
Beim Packen des Koffers habe ich auch deinen Ring gefunden. Bavulu toplarken senin yüzüğünü de buldum.

Bu yazının kalıcı bağlantısı https://www.pratikalmanca.com/almanca-bei-kullanimi/