Almanca Das Artikelli Kelimeler

Sächlich olarak tanımlanan (cinsiyetsiz isimler grubundaki) bütün isimler das tanımlığı alır. Bu isimleri şu şekilde sınıflandırmak mümkündür.

1. Her canlının yavrusu

das Kind (çocuk)
das Kalb (dana)
das Lamm (kuzu)
das Fohlen (tay)

2. Hem dişi, hem erkek hayvanlar için ortak kullanılan isimler:

das Pferd (at)
das Rind (sığır)
das Huhn (tavuk)
das Schaf (koyun)
das Schwein (domuz)

3. Şehir ve ülke isimleri:

das große London (büyük Londra)
das weite Asien (uzak Asya)
das schöne Köln (güzel Köln)
das ferne Australien (uzak Avustralya)

İstisnalar:

die Schweiz (İsviçre)
die Kirim (Kırım)
der Irak (Irak)
die Niederlande (Hollanda)
die Vereinigten Staaten (Birleşik Amerika) ile -ei harfleri ile biten ülke isimleri:
die Türkei (Türkiye)
die Mongolei (Moğolistan)

4. Metaller

das Gold (altın)
das Eisen (demir)
das Kupfer (bakır)
das Platin (platin)

5. Fiil veya sıfatlardan türetilen isimler:

das Essen (yemek)
das Schlafen (uyumak)
das Trinken (içme)
das Gute (iyi)

6. -chen veya -lein takıları ile anlamları küçültülmüş isimler:

das Mädchen (kız çocuk)
das Büchlein (kitapçık)
das Fräulein (evlenmemiş, kadın)
das Häuschen (evcik, kulübe)

7. -tum ve -(i)um takıları ile biten isimler:

das Altertum (eski çağ)
das Gymnasium (lise)
das Eigentum (mülkiyet)
das Radium (radyum)

ve tüm kimyasal elementler.

İstisnalar: der Reichtum (zenginlik), der Irrtum (yanılma)

Bu bilgiler doğrultusunda şu üç genel kuralı da hatırdan çıkarmamak gerekir:

1. Şahısları gösteren isimlerde ve özellikle akrabalık ilişkilerini ifade eden isimlerde tanımlık genel olarak o ismin cinsiyetine göre belirlenir. Yani ismin ifade ettiği şahsın cinsiyeti erkekse der tanımlığı, cinsiyeti dişiyse die tanımlığı kullanılır.

der Bruder (erkek kardeş)
der Vater (baba)
der Onkel (amca)
der Sohn (oğul)
die Schwester (kız kardeş)
die Mutter (anne)
die Tante (teyze)
die Tochter (kız evlat)

2. Meslek gösteren isimlerde genel olarak der tanımlığı kullanılır ve böylelikle bu meslekteki dişi cinsteki kişiler de ifade edilir.

der Lehrer (erkek öğretmen)
der Schneider (erkek terzi)
der Kunde (erkek müşteri)
die Lehrerin (bayan öğretmen)
die Schneiderin (bayan terzi)
die Kundin (bayan terzi)

Bu tür meslek isimlerinde bu meslekteki tüm kişileri cinsiyet gözetmeksizin ifade etmek için ismin der tanımlığıyla birlikte kullanılan şekli alınır: der Lehrer, der Schneider, der Kunder. Böylelikle tüm öğretmenler, tüm terziler ve tüm müşteriler dile getirilmiş olur.

3. Hayvanlarda ismin önüne gelen tanımlık genel olarak hayvanın cinsiyetine bağlıdır.

der Löwe (aslan)
der Hahn (horoz)
der Bulle (boğa)
der Löwin (dişi aslan)
die Henne (tavuk)
die Kuh (inek)

Bu yazının kalıcı bağlantısı https://www.pratikalmanca.com/almanca-das-artikelli-kelimeler/