Almanca EIN EINE

Ein [ayn] ve eine [aynı] sözcüklerinin her ikisi de “bir” anlamına gelir. Türkçede “bir radyo”, “bir kalem” derken ismin önüne getirdiğimiz bu “bir” sözcüğü Almancada ein veya eine ile karşılanır.

Aynı anlamda olmalarına rağmen bir ismin önünde, o ismin aldığı artikele göre ein ve eine sözcüklerinden bir tanesi kullanılır. Ein sözcüğü artikeli der veya das olan isimlerin önünde bulunur.

das Fenster [das fenstır] pencere
ein Fenster [ayn fenstır] bir pencere

das Lineal [das linea:l] cetvel
ein Lineal [ayn linea:l] bir cetvel

der Stuhl [de:r ştu:l] sandalye
ein Stuhl [ayn ştu:l] bir sandalye

das Auto [das auto] otomobil
ein Auto [ayn auto] bir otomobil

das Haus [das haus] ev
ein Haus [ayn haus] bir ev

der Füller [de:r fülır] dolma kalem
ein Füller [ayn fülır] bir dolma kalem

der Tisch [de:r tiş] masa
ein Tisch [ayn tiş] bir masa

das Buch [das bu:h] kitap
ein Buch [ayn bu:h] bir kitap

der Bleistift [de:r blayştift] kurşun kalem
ein Bleistift [ayn blayştift] bir kurşun kalem

Eine sözcüğü ise artikel olarak die alan isimlerin önünde kullanılır.

die Frau [di: frau] kadın
eine Frau [aynı frau] bir kadın

die Katze [di: katsı] kedi
eine Katze [aynı katsı] bir kedi

die Blume [di: blu:mı] çiçek
eine Blume [aynı blu:mı] bir çiçek

die Tür [di: tü:r] kapı
eine Tür [aynı tür] bir kapı

Bu yazının kalıcı bağlantısı https://www.pratikalmanca.com/almanca-ein-eine/