Almanca Tanışma Diyalogları

Fragen

Wie heißen Sie? Adınız nedir?

Hallo! Merhaba!

Guten Morgen! Günaydın!

Guten Abend! İyi akşamlar!

Willkommen! Hoşgeldiniz!

Wie geht’s dir/ Ihnen? Nasılsın / sen?

Danke, mir geht’s gut! Ben iyiyim teşekkür ederiz!

Und dir/ Ihnen? Ya sen / siz?

Gut İyi

Danke (vielmals)!/ Vielen Dank! Teşekkürler/ Çok Teşekkürler!

Du hast/ Sie haben mir so gefehlt! Seni/ sizi çok özledim!

Was gibt’s Neues? Ne var ne yok?

Nicht viel. Çok değil.

Gute Nacht! İyi geceler!

Bis später! Sonra görüşürüz!

Auf Wiedersehen!/ Tschüß! Hoşça kalın! / Görüşürüz!

Woher kommen Sie? Nereden geliyorsunuz?

Welche Nationalität haben Sie? Uyruğunuz nedir?

Wie alt sind Sie? Kaç yaşındasınız?

Was ist ihr Geburtsdatum? Doğum tarihiniz nedir?

Haben Sie Geschwister? Kardeşiniz var mı?

Wieviele Geschwister haben Sie? Kaç kardeşiniz var?

Haben Sie Kinder? Çocuklarınız var mı?

Wieviele Kinder haben Sie? Kaç çocuğunuz var?

Haben Sie einen Partner/ eine Partnerin? Bir partneriniz var mı? (eşiniz, arkadaşınız)

Sind Sie verheiratet? Evli misiniz?

Wie ist Ihre Adresse? Adresiniz nedir?

Wie ist Ihre Telefonnummer? Telefon numaranız nedir?

Wie ist Ihre Handynummer? Telefon numaranız nedir?

Wie ist Ihre Passnummer? Pasaport numaranız nedir?

Wie ist Ihre E-mail-Adresse? E-posta adresiniz nedir?

Antworten

Ich heiße isminiz. İsmim ………….

Ich komme aus geldiğiniz ülke/şehir. Ben …………. den geliyorum.

Ich bin uyruğunuz. Ben …………. vatandaşıyım

Ich bin yaşınız Jahre alt. Ben …………. yaşındayım.

Mein Geburtstag ist am gün ay yıl Doğum tarihim gün ay yıl

Ja, ich habe Geschwister Evet, benim kardeşim var

Ja, ich habe Geschwister Hayır, benim kardeşim yok

Ich habe kardeş sayısı Geschwister. Benim …………. kardeşim var.

Ja, ich habe çocuk sayısı Kinder Evet, benim …………. çocuğum var

Nein, ich habe keine Kinder. Hayır, benim çocuğum yok.

Ich habe çocuk sayısı Kinder. Ben …………. çocuğum var.

Ja, ich habe einen Partner Evet, bir partnerim var

Nein, ich habe keinen Partner Hayır, bir partnerim yok

Ja, ich bin verheiratet / Nein, ich bin nicht verheiratet Evet, evliyim/ Hayır, evli değilim

Meine Adresse ist adres. Adresim …………. ‘dir.

Meine Telefonnummer ist telefon numarası. Benim telefon numaram …………. dir

Meine Handynummer ist telefon numarası Benim telefon numaram …………. dir

Meine Passnummer ist pasaport numarası Benim pasaport numaram …………. dir

Meine E-Mail ist e posta adresi Benim e posta adresim …………. dir

Bu yazının kalıcı bağlantısı https://www.pratikalmanca.com/almanca-tanisma-diyaloglari/