Almanca Sıfat Tamlaması Örnekleri

Almanca sıfat tamlamaları, sıfatı ismin tanımlığıyla kendisi arasına yerleştirmek suretiyle teşkil edilir. Tanımlığı der, die, das ile isim arasına giren sıfata bir de -e takısı eklenir.

İsim Sıfat tamlaması
der Mann der alte Mann
adam yaşlı adam
die Katze die kleine katze
kedi küçük kedi
das Buch das neue Buch
kitap yeni kitap

 

Örnek sıfat tamlamalarında “yaşlı” anlamındaki alt, “küçük” anlamındaki klein ve “yeni” anlamındaki neu sıfatları isimle tanımlık arasına girmişler ve sonlarına -e takısı almıştır.

 

der billige Füller ucuz dolmakalem
der kluge Schüler akıllı öğrenci
die schöne Frau güzel kadın
die braune Mappe kahverengi çanta
das rote Auto kırmızı otomobil
das weiße Pferd beyaz at

Çoğul isimlerle yapılan sıfat tamlamalarında ise çoğul ismin önünde bulunan die tanımlığıyla ismin arasında yer alan sıfatın sonuna -en takısı eklenir.

Tekil Çoğul
der alte Mann die alten Männer
yaşlı adam yaşlı adamlar
die kleine Katze die kleinen Katzen
küçük kedi küçük kediler
das neue Buch die neuen Bücher
yeni kitap yeni kitaplar

Bu örneklerde alt, klein, neu sıfatları die Männer, die Katzen, die Bücher isimleri çoğul oldukları için sonlarına -en takısı almışlardır.

Ein, eine şeklindeki belirsiz tanımlıklar ile birlikte olan isimlerle yapılan sıfat tamlamalarında ise sıfata daha başka takılar eklenir. Hatırlanacağı gibi, tanımlığı der olan isimlerin önünde ein, das olan isimlerin önünde yine ein ve tanımlığı die olan isimlerin önündeyse eine bulunmaktaydı. Ein, eine‘nın çoğulu olmayacağı için çoğul halde isim tek başına kullanılmaktaydı.

Belirsiz tanımlıklarla birlikte yapılan sıfat tamlamalarında der tanımlığının yerini alan ein ile isim arasına giren sıfata -er takısı eklenir.

der alte Mann ein alt-er Mann
yaşlı adam yaşlı bir adam
der kleine Hund ein klein-er Hund
küçük köpek küçük bir köpek
der grüne Hut ein grün-er Hut
yeşil şapka yeşil bir şapka
der neue Läden ein neu-er Läden
yeni mağaza yeni bir mağaza

Tanımlığı das olan isimlerin önünde bulunan ein ile isim arasına gelen sıfatın sonuna ise -es harfleri eklenir.

das große Haus ein groß-es Haus
büyük ev büyük bir ev
das weiße Pferd ein weiß-es Pfred
beyaz at beyaz bir at
das kluge Madchen ein klug-es Madchen
akıllı kız akıllı bir kız
das brühmte Restaurant ein brühmt-es Restaurant
ünlü lokanta ünlü bir lokanta

Tanımlığı die olan isimlerin önünde bulunan eine ile isim arasına gelen sıfatlara ise -e harfi eklenir.

die schöne Blume eine schön-e Blume
güzel çiçek güzel bir çiçek
die arme Frau eine arm-e Frau
fakir kadın fakir bir kadın
die lange Hose eine lang-e Hose
uzun pantolon uzun bir pantolon
die junge Lehrerin eine jung-e Lehrerin
genç (bayan) öğretmen genç bir (bayan) öğretmen

 

Bu örneklerde, önlerinde der, die, das tanımlıklarıyla ein, eine bulunan isimlerle yapılan sıfat tamlamaları arasındaki farkı belirgin bir şekilde görebilmeniz için her iki şekil de yan yana verilmiştir. Ayrıca ein, eine ile yapılan sıfat tamlamalarında sıfata eklenen takılar da kolaylıkla göze çarpmaları için bir “-” işareti ile ayrılmıştır. Normal olarak bu takılar tabii ki sıfata bitişik yazılır.

 

Ein, eine‘nin çoğulu bulunmadığı için çoğul halde bu iki tanımlık kullanılmaz. Bu durumda sıfat tamlamaları sıfat ve onu izleyen çoğul haldeki bir isimden meydana gelir. Böyle çoğul sıfat tamlamalarında sıfata sadece -e harfi eklenir.

 

Tekil Çoğul
ein alter Mann alt-e Männer
yaşlı bir adam yaşlı adamlar
ein neuer Läden neu-e Läden
yeni bir mağaza yeni mağazalar
eine schöne Blume schön-e Blumen
güzel bir çiçek güzel çiçekler
eine junge Lehrerin jung-e Lehrerinnen
genç bir öğretmen genç öğretmenler
ein weißes Pfred weiß-e Pferde
beyaz bir at beyaz atlar
ein großes Haus groß-e Hauser
büyük bir ev büyük evler

Kolayca hatırda kalması için sıfat tamlamalarında sıfata eklenen takılar ismin önündeki tanımlığa göre şöyle bir şemayla ifade edilir.

 

Tekil hal Çoğul hal
Tanım edatı Sıfata eklenen takı Tanım edatı Sıfata eklenen takı
der -e die -en
die -e die -en
das -e die -en
ein (der) -er -e
ein (das) -es -e
eine -e -e

Bu yazının kalıcı bağlantısı https://www.pratikalmanca.com/almanca-sifat-tamlamasi-ornekleri/