Welcher Welche Welches

“Hangi” anlamına geldiğini gördüğümüz welcher, welche, welches sözcükleri de ilgi zamiri olarak kullanılır. Kullanışları aynen der, die, das şeklindeki ilgi zamirleri gibidir. Bu üç ilgi zamirinin de ismin hallerinde de değişik şekilleri  vardır.

Aşağıda bir cetvel halinde bunları vermekteyiz.

Singular / Tekil
der tanımlığı die tanımlığı das tanımlığı
Yalın Hal welcher welche welches
-i Hali welchen welche welches
-e Hali welchem welcher welchem
-in Hali # # #
Plural / Çoğul
Yalın Hal welche
-i Hali welche
-e Hali welchen
-in Hali #

Yukarıdaki cetvelde görüldüğü gibi welcher, welche, welches ilgi zamiri olarak kullanıldıkları zaman bunların -in hali yoktur.

Bu üç zamiri yukarıdaki der, die, das ilgi zamirleri yerine aynen kullanmak mümkündür. Aralarında hiçbir fark yoktur. Sadece bağlı oldukları ismin tanımlığına göre sonlarındaki takının değiştiğini unutmamak gerekir.

Tanımlığı DER olan isimler welcher
Tanımlığı DIE olan isimler welche
Tanımlığı DAS olan isimler welches

Çoğul isimler/DIE tanımlık welche

ALMANCA TÜRKÇE
Der Mann, welcher dir helfen kann, ist nicht hier. Sana yardım edebilecek adam burada değildir.
Die Katze, welche Sie gesehen haben, gehört mir. Gördüğünüz kedi bana aittir.
Das Hemd, welches auf dem Bett liegt, habe ich heute gekauft. Yatağın üstünde duran gömleği bugün satın aldım.
Die Musikcassetten, welche du mir gegeben hast, sind defekt. Bana verdiğin müzik kasetleri bozuktur.
Der Laden, welchen Sie besucht haben, gehört meinem Vater. Ziyaret ettiğiniz dükkân babama aittir.
Der Direktor, welchem die Arbeiter danken, geht in Rente. İşçilerin teşekkür ettiği müdür emekliye ayrılıyor.
Das Kind, welchem diese Tasche gehört, soll sofort zu mir kommen. Bu çantanın sahibi olan çocuk hemen bana gelsin.
Die Verwundeten, welchen du geholfen hast, sind tot. Yardım ettiğin yaralılar öldü.

Bu yazının kalıcı bağlantısı https://www.pratikalmanca.com/welcher-welche-welches/

Bir cevap yazın

Your email address will not be published.