Almanca Tren Yolcuğu

ALMANCA TREN SEYAHATİ

ALMANCA TÜRKÇE
Ich möchte ein Fahrkarte nach London. Londra’ya bir bilet istiyorum.
– Hinfahrt – Gidiş
– Hin-und Rückfahrt – Gidiş Dönüş
– erste Klasse – Birinci mevki
– zweite Klasse – İkinci mevki
– mit Zuschlag – Fark ile
Ich möchte ….. reservieren. Bir ….. rezerve ettirmek istiyorum.
– Platz – Yer
– Liegeplatz – Kuşet
– Oben – Yukarıda
– in der Mitte – Ortada
– Unten – Aşağıda
– im Schlafwagen – Yataklı vagonda
– im Liegewagen – Kuşetli vagon
Ich hätte gern bitte ein Platz im Abteil …… …… bölümünden bir yer istiyorum.
– für Raucher – Sigara içilen
– für Nicht-Raucher – Sigara içilmeyen

Almanca Tren Yolcuğunda Karşı karşıya kalabileceğiniz konuşmalar.

ALMANCA TÜRKÇE
Das ist ein Fernschnellzug. Bu ekspres bir trendir
Sie müssen in …. umsteigen. ….. ‘de aktarma yapmanız gerek.
Der Zug fährt auf dem Bahnsteig 5 ab. Tren 5 nolu perondan hareket edecek.
Bahnsteig 5 ist ….. 5 nolu peron …..
– dort/oben – Ortada/üst katta
– auf der linken Seite – Solda
– auf der rechten Seite – Sağda
Der Zug hat eine halbe Stunde Verspätung. Yarım saatlik bir gecikme var.
Wann ist der erste Zug nach London? Londra’ya ilk tren ne zaman?
– letzte – Son
– nächste – Gelecek
Wann fährt der Zug ab? Tren saat kaçta hareket ediyor?
Wieviel kostet eine Fahrkarte nach London? Londra’ya bilet kaç lira?
Ist das ein Fernschnellzug? Bu tren ekspres mi?
Soll ich umsteigen? Aktarma yapmam gerekli mi?
Ist dort genug Zeit umzusteigen? Aktarma yapmam için zaman yeterli mi?
Fährt der Zug pünktlich ab? Tren zamanında hareket eder mi?
Wann kommt der Zug am Bahnhof an? Tren istasyona saat kaçta varıyor?
Ist im Zug ein Speisewagen? Trende restoran vagon var mı?
Ist im Zug ein Schlafwagen? Trende yataklı vagon var mı?
Hält der Zug in Hamburg? Tren Hamburg’ta durur mu?
Auf welchem Bahnsteig kommt der Zug von …. an? X treni hangi perona gidiyor?
Auf welchem Bahnsteig fährt der Zug von …. ab? X treni hangi perondan hareket ediyor?
Ich möchte einen Fahrplan. Bir tren tarifesi istiyorum.
Sind wir auf dem richtigen Bahnsteig für den Zug nach …..? X treni için doğru peronda mıyız?
Ist das der Zug nach ……? X treni bu mudur?
Entschuldigen Sie bitte. Afedersiniz.
Darf ich vorbeigehen? Geçebilir miyim?
Ist dieser Platz frei? Burası boş mu?
Hier ist mein Platz, glaube ich. Sanırım burası benim yerim.
Wie lange hält der Zug hier? Tren burada ne kadar duruyor?
Welcher Bahnhof ist das? Burası hangi istasyon?
Ist dort ein freier Abteil im Schlafwagen? Yataklı vagonda boş kompartıman var mı?
Wo ist der Schlafwagen? Yataklı vagon nerede?
Wo ist der Liegeplatz? Kuşetim nerede?
Ich möchte ….. schlafen. ….. uyumak istiyorum.
– unten – Aşağıda
– oben – Yukarıda
Können Sie meinen Liegeplatz vorbereiten. Kuşetimi hazırlar mısın?
Wo ist der Speisewagen? Yemekli vagon nerede?
Erst/zweite Einladung für Abendessen. Yemek için birinci/ikinci çağrı.

Bu yazının kalıcı bağlantısı https://www.pratikalmanca.com/almanca-tren-yolcugu/