Almanca WER IST DAS Soruları

Almancada en basit soru cümlelerinden biri de “kim” anlamına gelen wer sözcüğü ile yapılır. Şahısların kim olduklarını öğrenmek için sorulan bu sorunun yapısı aynen “Was ist das” soru cümlesi gibidir.

WER IST DAS? [ve:r ist das] BU KİMDİR?

wer [ve:r] kim
ist [ist] -dir
das [das] bu

Yukarıda da gördüğümüz gibi, Wer ist das? soru cümlesi Was ist das? soru cümlesinde was‘ın yerine wer koymakla elde edilmektedir.

Wer ist das? [ve:r ist das] Bu kimdir?
Das ist ein Lehrer. [das ist ayn le:rır]

Wer ist das? [ve:r ist das] Bu kimdir?
Das ist Klaus. [das ist klaus] Bu Klaus’tur.

Wer ist das? [ve:r ist das] Bu kimdir?
Das ist eine Frau. [das ist aynı frau] Bu bir kadındır.

Wer ist das? [ve:r ist das] Bu kimdir?
Das ist ein Junge [das ist ayn jungı] Bu bir erkek çocuktur.

Wer ist das? [ve:r ist das] Bu kimdir?
Das ist ein Mädchen. 
[das ist ayn me:thın] Bu bir kız çocuktur.

Wer ist das? [ve:r ist das] Bu kimdir?
Das ist ein Schüler. [das ist ayn şü:lır] Bu bir erkek öğrencidir.

Wer ist das? [ve:r ist das] Bu kimdir?
Das ist Günter. [das ist güntır] Bu Günter’dir.

Bu yazının kalıcı bağlantısı https://www.pratikalmanca.com/almanca-wer-ist-das-sorulari/