Almanca WIE IST DAS Soruları

“Nasıl” anlamına gelen wie sözcüğü ile de was ve wer ile yapılanlara benzer şekilde basit soru cümleleri kurmak mümkündür. Wie ve ist sözcüklerinden sonra, nasıl olduğunu öğrenmek istediğimiz ismi getirerek soru cümlesini tamamlamış oluruz. Wie ile yapılmış bir soru şu sözcüklerden meydana gelir.

wie     [vi:] nasıl
ist       [ist] -dır, -dir
…….   (bir isim)

Wie ist das Buch?  [vi: ist das bu:h]
Kitap nasıldır?

Wie ist das Zimmer?  [vi: ist das tsimır]
Oda nasıldır?

Wie ist der Tisch?  [vi: ist de:r tiş]
Masa nasıldır?

Wie ist Helga? [vi: ist helga] Helga nasıldır?

Wie ist das Hemd? [vi: ist das hemt] Gömlek nasıldır?

Wie ist der Junge? [vi: ist de:r yungı] Erkek çocuk nasıldır?

 Wie ist der Baum? [vi: ist de:r baum] Ağaç nasıldır?

 Wie ist Günter? [vi: ist güntır] Günter nasıldır?
– Günter ist faul [güntır ist faul] Günter tembeldir.

 Wie ist der Bleistift? [vi: ist de:r blayştift] Kurşun kalem nasıldır?
– Der Bleistift ist kurz. [de:r blayştift ist kurts] Kurşun kalem kısadır.

 Wie ist die Schülerin? [vi: ist di: şü:lırin] Kız öğrenci nasıldır?
– Die Schülerin ist fleißig. [di: şü:lırin ist flaysih] Kız öğrenci çalışkandır.

 Wie ist das Auto? [vi: ist das auto] Otomobil nasıldır?
– Das Auto ist alt. [das auto ist alt] Otomobil eskidir.

 Wie ist die Tür? [vi: ist di: tü:r] Kapı nasıldır?
– Die Tür ist geschlossen.[di: tü:r ist gışlo:sın] Kapı kapalıdır

Wie ist das Haus? [vi: ist das haus] Ev nasıldır?
– Das Haus ist groß. [das haus ist gro:s] Ev büyüktür.

Wie ist der Lehrer? [vi: ist de:r le:rır] Erkek öğretmen nasıldır?
Der Lehrer ist jung. [de:r le:rır ist yung] Erkek öğretmen gençtir.

 Wie ist der Hund? [vi: ist de:r hunt] Köpek nasıldır?
Der Hund ist klein. [de:r hunt ist klayn] Köpek küçüktür.

Bu yazının kalıcı bağlantısı https://www.pratikalmanca.com/almanca-wie-ist-das-sorulari/