Almanca Zıt Anlamlı Kelimeler

Karşıtlar Gegensätze

Büyük/Küçük   gross/klein

Çabuk/Yavaş   schnell/langsam

Sıcak/Soğuk   warm/kalt

Dolu/Boş       voll/leer

Kolay/Zor     leicht/schwer

Ağır/Hafif schwer/leicht

Açık/Kapalı auf/zu

Açık/Kapalı offen/geschlossen

Doğru/Yanlış richtig/falsch

Eski/Yeni alt/neu

İhtiyar/Genç alt/jung

Gelecek/Son nächste/letzte

Güzel/Çirkin schön/hässlich

Serbest/Meşgul frei/besetzt

İyi/Kötü gut/schlecht

Daha İyi/Daha Kötü  besser/schlechter

Erken/Geç früh/spät

Ucuz/Pahalı billig/teuer

Yakın/Uzak nah/weit

Burada/Orada hier/dort

Miktar Menge

Biraz/Çok ein wenig/mehr

Az/Birkaç wenig/einige

Çok/Pek Çok mehr/mehrere

Çok/Pek Çok viel/zu viel

…. den daha çok mehr als ….

…. den daha az weniger als ….

Yeter/Daha genug/noch

Biraz/Hiç ein bißchen/gar nicht

Biraz etwas

Bu yazının kalıcı bağlantısı https://www.pratikalmanca.com/almanca-zit-anlamli-kelimeler/