Almanca Zu Konusu

Almanca Zu, bir cisim veya bir yere doğru yapılan hareketi ifade eder ve bu yeri veya şahsı gösteren isme eklenen “-ye, -ya” takılarıyla Türkçede ifade edilir.

ALMANCA TÜRKÇE
Dieser Bus fährt zur Universität. Bu otobüs üniversiteye gidiyor.
Der Präsident spricht zum Volk. Başkan halka hitap ediyor.
Heute gehen die Kinder zu ihrer Großmutter. Çocuklar bugün büyükannelerine gidiyor.
Du musst heute zum Arzt gehen. Bugün doktora gitmek zorundasın.
Die Straße führt zum Bahnhof. Cadde istasyona çıkıyor.

Zu, bir yere veya kişiye doğru olan hareket yerine bunun tam aksine bir yerde sabit bir şekilde bulunmayı da ifade edebilir.

ALMANCA TÜRKÇE
Mein Vater ist nicht zu Hause. Babam evde değildir.
Sie können bis dahin zu Fuß gehen. Oraya kadar yürüyerek gidebilirsiniz.
Die Mutter liegt zu Bett. Anne yatakta yatıyor.
Der Jäger war zu Pferde. Avcı atlıydı.

Zu, ayrıca zaman ve sayı ifade etmek için de kullanılabilir.

ALMANCA TÜRKÇE
Wo isst du zu Mittag? Öğleyin nerede yiyorsun?
Zu Ostern will ich nach Frankreich fahren. Paskalya’da Fransa’ya gitmek istiyorum.
Bis zu den Ferien werden wir in eine neue Wohnung ziehen. Tatile kadar yeni bir eve taşınacağız.

Zu edatı der tanımlığıyla birlikte olduğu zaman zu der yerine zur şeklinde kısaltılarak yazılır. Zu ile dem ise zum şeklinde kısaltılır.

Bu yazının kalıcı bağlantısı https://www.pratikalmanca.com/almanca-zu-konusu/