Dieser, Dieses Örnek Cümleler

Dieser Mann ist mein Onkel.
Bu adam benim amcamdır.
Er wohnt in jenem Haus.
O şu evde oturuyor.
Dieses Buch gehört mir, und jenes Buch gehört meinem Bruder.
Bu kitap bana aittir ve şu kitap erkek kardeşime aittir.
Ich muss noch jene Uhren reparieren.
Daha şu saatleri tamir etmek zorundayım.
Dieses Buch habe ich schon gelesen. Jenes Buch will ich meinem Freund schenken.
Bu kitabı okudum. Şu kitabı arkadaşıma hediye etmek istiyorum.
An die Worte jener Verkäufer glauben wir nicht.
Şu satıcıların sözlerine inanmıyoruz.
Sie können jenen Ausgang benutzen.
Şu çıkışı kullanabilirsiniz.
Was ist der Unterschied zwischen diesen und jenen Eiern?
Bu ve şu yumurtalar arasındaki fark nedir?
Diese Eier sind ziemlich billig.
Bu yumurtalar oldukça ucuz.
In diesem Gebiet habe ich keine Erfahrung.
Bu alanda tecrübem yok.

Bu yazının kalıcı bağlantısı https://www.pratikalmanca.com/dieser-dieses-ornek-cumleler/