können Ne Demek

können Ne DemeK


können
Türkçe Çevirisi

bş-i yapabilmek


können Telaffuzu, Sesli Okunuşu

können ile ilgili cümleler

TÜRKÇE ALMANCA
jemanden | biri(si)nibiri(si)ni çok sevmek,von jemandem | biri(si)nden biri(si)nden hoşlanmak jemanden gut leiden können
bir kimse ile boy ölçüşememek sich nicht mit jemandem messen können
bş-siz edebilmek etwas | bir şey(i)etwas entbehren können
kendini kabul ettirmek sich durchsetzen können (bei jemandemjemandem | biri(si)ne biri(si)ne)
ceketi benim için yarına kadar ayırabilir misiniz? können Sie mir die Jacke bis morgen zurücklegen?
anlatabiliyor muyum?, beni izleyebiliyor musunuz? können Sie mir folgen?
nasıl davranılacağını iyi bilmek (-e) gut umgehen können mit jemandem
biz bununla boy ölçüşemeyiz! da können wir einpacken!
jemandem | biri(si)nebiri(si)ne hiçbir zararı dokunamamak,jemandem | biri(si)ne biri(si)ne hiçbir şey diyememek jemandem nichts anhaben können
yapmasan daha iyi olurdu das hättest du dir sparen können!
gösterecek bş-i olmak (-in) etwas | bir şey(i)etwas vorweisen können
von jemandem | biri(si)ndenbiri(si)nden zerre kadar hazzetmemek jemanden nicht riechen können
tekrar görebilmek wieder sehen können
bş-siz edememek etwas | bir şey(i)etwas nicht entbehren können
bş-in daniskasını bilmek etwas | bir şey(i)etwas aus dem Effeff können
nasıl kullanılacağını iyi bilmek (-in) gut umgehen können mit jemandem
100 avronun üstünü verebilir misiniz? können Sie (mir) auf 100 Euro herausgeben?

Bu yazının kalıcı bağlantısı https://www.pratikalmanca.com/konnen-ne-demek/