Trotz Konu Anlatımı

Almanca Trotz Kullanımı

Trotz edatı “rağmen, aksine” gibi anlamlara gelir.

Trotz seiner Krankheit geht er jeden Tag zum Büro.
Hastalığına rağmen her gün büroya gidiyor.
Wir machen den Ausflug trotz des schlechten Wetters.
Kötü havaya rağmen gezinti yapıyoruz.
Trotz seines weiß en Haares ist er noch jung.
Beyaz saçına rağmen o daha gençtir.
Trotz seiner Faulheit bekommt der Schüler gute Noten.
Tembelliğine rağmen öğrenci iyi notlar alıyor.
Trotz des Unfalls war die Straß e nicht gespert.
Kazaya rağmen cadde kapanmamıştı.
Trotz des guten Wetters bleibt sie zu Hause.
İyi havaya rağmen evde kalıyor.

Bu yazının kalıcı bağlantısı https://www.pratikalmanca.com/trotz-konu-anlatimi/