Almanca Weil Örnek Cümleler

Almanca Weil bağlacı ana cümleye sebep bildiren bir yan cümlenin eklenmesini sağlar.

Sebep bağlaçlarından bazıları;

weil (çünkü, için)
da (çünkü, için)
so dass (… kadar, … için)
wenn (şayet, eğer)
falls (şayet, eğer)
obwohl (rağmen)
obgleich (rağmen)
damit (… için)

Yukarıdaki Türkçe anlamlar kesin değildir, bu bağlaçlar da bulundukları cümlenin yapısına göre değişik şekillerde  Türkçe’ye çevrilebilirler.

ALMANCA TÜRKÇE
Falls er heute kommt, soll er bitte auf mich warten. Eğer bugün gelirse lütfen beni beklesin.
Wenn deine Worte richtig sind, dann müssen wir sofort die nötigen Massnahmen treffen. Sözleri doğruysa o zaman hemen gerekli tedbirleri almalıyız.
Seine Krankheit machte ihm grosse Sorgen, so dass er seine Arbeit aufgab. Hastalığı onu işinden ayrılacak kadar üzdü.
Meine Mutter geht zum Arzt, da sie sich nicht wohl fühlt. Annem kendisini iyi hissetmediği için doktora gidiyor.
Er findet den Weg nicht, weil er aus einer anderen Stadt kommt. O başka bir şehirden geldiği için yolu bulamıyor.
Weil es regnete, blieben Cem und Utku zu Hause. Yağmur yağdığı için Cem ve Utku evde kaldılar.
Obwohl er kein Geld hat, macht er wieder Urlaub. Parası olmamasına rağmen yine tatil yapıyor.
Obgleich Peter erkältet war, ging er mit seinen Freunden schwimmen. Peter üşütmüş olmasına rağmen arkadaşlarıyla yüzmeye gitti.
Ich gab ihm Geld, damit er sich eine Jacke kauft. Kendisine bir ceket alması için ona para verdim.

Bu yazının kalıcı bağlantısı https://www.pratikalmanca.com/almanca-weil-ornek-cumleler/