wer, was edatlarla kullanımı

Wer ve was zamirlerini birtakım edatlarla birlikte kullanmak da mümkündür. Bunlar ya edata bitişik yazılır ya da edatın arkasında yer alabilir.

an wen
kimi
auf wen
kimin üstüne, kime
auf wem
kimin üstünde, kimde
in wen
kime
in wem
kimde
über wen
kimin hakkında
über wem
kimin üzerinde
mit wem
kiminle
zu wem
kime
von wem
kimden
bei wem
kimin yanında
durch wen
kimin sayesinde

an was / woran 
neyi
auf was / worauf
neyin üstüne, neyin üstünde
über was / worüber 
neyin üzerine, neyin üzerinde
unter was / worunter
neyin altına, neyin altında
mit was / womit
neyle
von was / wovon
neden, neyle
bei was / wobei
neyin yanında

Her iki soru zamiriyle edatları birleştirerek daha birçok değişik soru zamiri tüketmek mümkündür. Yukarıdakiler sadece sık rastlanılanlardır. Üretme sistemi her edat için aynıdır. Bu şekilde meydana getirilen soru zamirlerinin anlamı edatın cümle içindeki yerine veya bağlı olduğu fiile göre çok değişik olabilir.

Bu yazının kalıcı bağlantısı https://www.pratikalmanca.com/wer-was-edatlarla-kullanimi/