Almanca Çizgi Film İzle

Youtube Videolarının alt bölümünde yer alan Altyazı simgesine tıklayarak. Almanca Altyazı özelliğini aktif edip izleyebilirsiniz…

Der kleine Nick TÜM BÖLÜMLER: Der kleine Nick

Öğrendiğiniz yeni kelimeleri not etmeniz hafızanızda daha kalıcı olmasına yardımcı olur.

Almanca Çizgi Film izleyerek Almancanızı geliştirebilirsiniz…
Çizgi Filmlerin diğer serilerine ulaşmak için aşağıdaki listeyi kullanabilirsiniz…

1. Der kleine Nick

Bu yazının kalıcı bağlantısı https://www.pratikalmanca.com/almanca-cizgi-film-izle/

derselbe dieselbe konu anlatımı

derselbe, dieselbe, dasselbe (aynı)

Bu işaret zamiri ise “aynı” anlamına gelir ve yine isimlerin önünde der, die, das tanımlıkları yerine bulunur. Bu zamirin ilk hecelerinden hangisinin hangi tanımlık yerine geldiği açıkça belli olmaktadır.

der Mann – adam
derselbe Mann – aynı adam
die Frau – kadın
dieselbe Frau – aynı kadın
das Haus – ev
dasselbe Haus – aynı ev
die Kinder – çocuklar
dieselben Kinder – aynı çocuklar

Görüldüğü gibi bu zamirin çoğulu da dieselben şeklinde olmaktadır.

“Aynı” anlamındaki bu zamir ismin çeşitli hallerine göre de çekilir. Uğradığı değişim içinde zaten mevcut olan der, die, das tanımlıkları gibidir.

Sadece ismin bazı hallerinde ve çoğulda bu zamirlerin sonuna bir -n harfi ekleneceğini unutmamak gerekir.

# der tanımlığı die tanımlığı das tanımlığı Çoğul (die)
Yalın Hal derselbe dieselbe dasselbe dieselben
-i Hali denselben dieselbe dasselbe dieselben
-e Hali demselben derselben demselben denselben
-in Hali desselben derselben desselben derselben
#
derselbe Mann aynı adam denselben Mann aynı adamı demselben Mann aynı adama desselben Mannes aynı adamın
dieselbe Frau aynı kadın dieselbe Frau aynı kadını derselben Frau aynı kadına derselben Frau aynı kadının
dasselbe Kind aynı çocuk dasselbe Kind aynı çocuğu demselben Kind aynı çocuğa desselben Kindes aynı çocuğun
dieselben Blumen aynı çiçekler dieselben Blumen aynı çiçekleri denselben Blumen aynı çiçeklere derselben Blumen aynı çiçekleri

Bu işaret zamirinin de cümle içinde kullanılışında bir ayrıcalık yoktur. Yalnız çoğu zaman önünde “aynı” zamiri ile kendisine işaret edilen isim bir yan cümle ile daha yakından tarif edilir.

ALMANCA TÜRKÇE
Dasselbe Hemd kostet in Köln viel billiger. Aynı gömlek Köln’de çok daha ucuz.
Denselben Tisch haben wir auch gekauft. Aynı masayı biz de satın aldık.
Dieselben Kinder haben unser Fahrrad gestohlen. Aynı çocuklar bizim bisikletimizi çaldı.
Der Lehrer kommt immer mit denselben Worten in die Klasse. Öğretmen hep aynı sözlerle sınıfa geliyor.
Helga trägt immer denselben Hut. Helga hep aynı şapkayı giyiyor.
Dieselben Blumen habe ich in einem anderen Geschäft zu 10 Euro gekauft. Aynı çiçekleri başka bir dükkandan 10 Euro’ya satın aldım.
Die Arbeiter tragen dasselbe Kleid. İşçiler aynı elbiseyi giyiyor.
Dasselbe Problem stört uns auch. Aynı sorun bizi de rahatsız ediyor.
Das sind Spuren desselben Diebes. Bunlar aynı hırsızın izleri.
Der Direktor hat seit 10 Jahren dasselbe Auto. Müdür 10 yıldan beri aynı otomobile sahip.
Ich sehe immer dieselben Kinder im Garten. Hep aynı çocukları bahçede görüyorum.
Das ist derselbe Arzt, der gestern zu uns gekommen ist. Bu dün bize gelen aynı doktor.
Hans hat dieselben Schmerzen wie gestern. Hans dünkü aynı ağrılara sahip.
Das ist derselbe Laden, wo du deine Schuhe gekauft hast. Bu senin ayakkabılarını aldığın aynı mağazadır.

Bu yazının kalıcı bağlantısı https://www.pratikalmanca.com/derselbe-dieselbe-konu-anlatimi/

dieser, diese, jener (bu, şu)

dieser, diese, dieses / jener, jene, jenes
(bu, şu)

Dieser, diese, dieses işaret zamirleri “bu” anlamına gelir. Jener, jene, jenes ise genellikle “şu” anlamındadır. Bu zamirlerle bir şeye işaret eden kişi, işaret edilen şey zaman veya mekan açısından kendisine daha yakınsa dieser, diese, dieses zamirlerini kullanır. Jener, jene, jenes ise genellikle zaman ve mekan açısından daha uzakta bulunan bir şeye işaret ederler:

Bu iki işaret zamiri de isimlerin önünde yer alır ve tanımlığın yerini tutar. Der, die, das şeklinde üç tanımlık bulunduğu için bu işaret zamirleri de son harflerinden anlaşıldığı gibi önünde bulundukları ismin tanımlığına bağlı olarak üçer adettir.

İsmin tanımlığı
der
die
das
die (çoğul)

Kullanılacak işaret zamiri

dieser veya jener
diese veya jene
dieses veya jenes
diese veya jene

Bu zamirlerin isimlerin önünde bulunuşu ise şöyle olur:

der Mann – adam
dieser Mann – bu adam
jener Mann – şu adam

der Schüler – öğrenci
dieser Schüler – bu öğrenci
jener Schüler – şu öğrenci

der Tisch – masa
dieser Tisch – bu masa
jener Tisch – şu masa

die Frau – kadın
diese Frau – bu kadın
jene Frau – şu kadın

die Tür – kapı
diese Tür – bu kapı
jene Tür – şu kapı

die Lehrerin – öğretmen
diese Lehrerin – bu öğretmen
jene Lehrerin – şu öğretmen

das Fenster – pencere
dieses Fenster – bu pencere
jenes Fenster – şu pencere

das Haus – ev
dieses Haus – bu ev
jenes Haus – şu ev

das Mädchen – kız çocuk
dieses Mädchen – bu kız çocuk
jenes Mädchen – şu kız çocuk

die Äpfel – elmalar
diese Äpfel – bu elmalar
jene Äpfel – şu elmalar

die Bücher – kitaplar
diese Bücher – bu kitaplar
jene Bücher – şu kitaplar

die Kinder – çocuklar
diese Kinder – bu çocuklar
jene Kinder – şu çocuklar

Dieser, diese, dieses ile jener, jene, jener işaret zamirlerinin -i, -i ve -in halleri son harflerindeki değişiklikle meydana getirilir ve bu değişme aynen der, die, das tanımlıklarındaki gibidir. Bununla birlikte bu iki işaret zamirinin halleri aşağıda kısaca özetlemekteyiz.

Yalın Hal (der)
dieser / jener
diese / jene
dieses / jenes
diese / jene
-i Hali (die)
diesen / jenen
diese / jene
dieses / jenes
diese / jene
-e Hali (das)
diesem  / jenem
dieser / jener
diesem / jenem
diesen / jenen
-in Hali Çoğul (die)
dieses / jenes
dieser / jener
dieses / jenes
dieser / jener

Görüldüğü gibi, iki işaret zamiri de sonlarına aldıkları takılır bakımından der, die, das tanımlıklarıyla aynı özellikleri gösterirler. Sadece çoğulda -e halinde ismin çoğulunun sonuna da -n eklendiğini ve tekil -in halinde tanımlığı der veya das olan isimlerin sonuna eklenen -es veya -s takılarını unutmamak gerekir.

dieser Mann – bu adam
diesen Mann – bu adamı
diesem Mann – bu adama
dieses Mannes – bu adamın

jener Mann – şu adam
jenen Mann – şu adamı
jenem Mann– şu adama
jenes Mannes – şu adamın

diese Frau – bu kadın
diese Frau – bu kadını
dieser Frau – bu kadına 
dieser Frau – bu kadının

jene Frau – şu kadın
jene Frau – şu kadını
jener Frau – şu kadına
jener Frau – şu kadının

dieses Buch – bu kitap
dieses Buch – bu kitabı
diesem Buch– bu kitaba
dieses Buches – bu kitabın

jenes Buch  – şu kitap
jenes Buch – şu kitabı
jenem Buch – şu kitaba
jenes Buches – şu kitabın

diese Bilder – bu resimler
diese Bilder – bu resimleri
diesen Bildern– bu resimlere
dieser Bilder – bu resimlerin

jene Bilder – şu resimler
jene Bilder – şu resimleri
jenen Bildern – şu resimlere
jener Bilder – şu resimlerin

Bu iki işaret zamirinin cümle içinde kullanılışında bir özellik yoktur. Önlerinde normal der, die, das tanımlıkları bulunan isimler gibi cümle içinde yerlerini alırlar.

Örnek cümlelere buradan ulaşabilirsiniz.

Bu yazının kalıcı bağlantısı https://www.pratikalmanca.com/dieser-diese-jener/

Dieser, Dieses Örnek Cümleler

Dieser Mann ist mein Onkel.
Bu adam benim amcamdır.
Er wohnt in jenem Haus.
O şu evde oturuyor.
Dieses Buch gehört mir, und jenes Buch gehört meinem Bruder.
Bu kitap bana aittir ve şu kitap erkek kardeşime aittir.
Ich muss noch jene Uhren reparieren.
Daha şu saatleri tamir etmek zorundayım.
Dieses Buch habe ich schon gelesen. Jenes Buch will ich meinem Freund schenken.
Bu kitabı okudum. Şu kitabı arkadaşıma hediye etmek istiyorum.
An die Worte jener Verkäufer glauben wir nicht.
Şu satıcıların sözlerine inanmıyoruz.
Sie können jenen Ausgang benutzen.
Şu çıkışı kullanabilirsiniz.
Was ist der Unterschied zwischen diesen und jenen Eiern?
Bu ve şu yumurtalar arasındaki fark nedir?
Diese Eier sind ziemlich billig.
Bu yumurtalar oldukça ucuz.
In diesem Gebiet habe ich keine Erfahrung.
Bu alanda tecrübem yok.

Bu yazının kalıcı bağlantısı https://www.pratikalmanca.com/dieser-dieses-ornek-cumleler/

Almanca İşaret Zamirleri

İşaret zamirleri, sözü söyleyen kişinin bilinen veya daha yakından belirlenmesine kişi veya cisme işaret etmesine yarayan sözcüklerdir. Bunlar tek başlarına kullanıldıkları gibi Örneğin: der, die, das bir kısmı da bir ismin önünde, mutlaka bir isimle birlikte kullanılır.

der, die, das
(bu, o)

Şimdiye kadar tanımlık olarak bildiğimiz bu üç sözcüğü, isimlerden bağımsız olarak tek başlarına işaret olarak da kullanmak mümkündür. Bunlar genellikle “o” veya “bu” anlamına gelir. Kullanışları er, sie, es şeklinde 3. tekil zamirlerine benzer.

İşaret Zamiri

der (Tanımlığı der olan isimler için)
die (Tanımlığı die olan isimler için)
das (Tanımlığı das olan isimler için)
die Çoğul isimler için

Aşağıdaki örneklerde soldaki cümlelerde kullanılan isimlerin yerine sağdaki cümlelerde der, die, das işaret zamirlerinden uygun olanları kullanılmaktadır.

Der Mann kennt uns nicht.
Adam bizi tanımıyor.
Der kennt uns nicht
O bizi tanımıyor.
Die Frau ist nicht ehrlich.
Kadın dürüst değildir.
Die ist nicht ehrlich.
O dürüst değildir.
Das Buch ist mir nicht bekannt.
Kitabı bilmiyorum.
Das ist mir nicht bekannt.
Onu bilmiyorum.
Die Fahrräder kosten 100 €
Bisikletler 100 Euro’dur.
Die kosten 100 €.
Onlar 100 Euro’dur.

Bunlardan das işaret zamiri mutlaka bir ismin yerine kullanılmayabilir de. Das işaret zamiri bir cümlenin yerini tutabilir veya bütünüyle bir cümle anlamını temsil edebilir.

 

 

Kommt dein Bruder morgen?
Kardeşin yarın geliyor mu?
Das weiß ich jetzt nicht.
Bunu bilmiyorum.
Das steht noch nicht fest.
Henüz bu belli değil.
Das überrascht uns aber sehr.
Bu bizi çok şaşırrtı.
Das können Sie doch schaffen.
Bunu başarabilirsiniz.
Das soll der Direktor entscheiden.
Buna müdür karar versin.

Der, die, das şeklindeki işaret zamirleri tanımlıklarda olduğu gibi ismin hallerine göre değişir. Bu değişim tanımlıklardaki değişime oranla küçük ayrıcalıklar gösterir.

der die das Çoğul: die
Yalın Hal der die das die
-i Hali den die das die
-e Hali dem der dem den veya denen
-in Hali des der des der
dessen deren desen derer veya deren

Bu işaret zamirlerinin -i, -e veya -in halleri aşağıdaki örneklerde görüldüğü gibi bu hallerde bulunan isimlerinin yerine kullanılabilir.

Dem kranken Mann kannst du nicht helfen.
Hasta adama yardım edemezsin.
Dem kannst du nicht helfen.
Ona yardım edemezsin.
Ich werde mich mit der Frau treffen.
Kadınla yarın buluşacağım.
Ich werde mich mit der morgen treffen.
Onunla yarın buluşacağım.
Du kannst den Stuhl nicht tragen.
Sandalyeyi taşıyamazsın.
Du kannst den nicht tragen.
Onu taşıyamazsın.
Ich kaufe diesen Ball für die Kinder.
Bu topu çocuklar için satın alıyorum.
Ich kaufe diesen Ball für die.
Bu topu onlar için satın alıyorum.
Gib dieses Geld dem armen Mann!
Bu parayı fakir adama ver.
Gib dieses Geld dem!
Bu parayı ona ver.
Du kannst dieses Märchen den Kindern nicht erzählen.
Bu masalı çocuklara anlatamazsın.
Du kannst dieses Märchen denen nicht erzählen.
Bu masalı onlara anlatamazsın.
Ich war mir des Fehlers bewusst.
Hatanın bilincindeyim.
Ich war mir dessen bewusst.
Onun bilincindeyim.

Bu yazının kalıcı bağlantısı https://www.pratikalmanca.com/almanca-isaret-zamirleri/