Almanca Sesli Harfler

Almancada sesli harfler şunlardır: a, e, i, o, u, ä, ö, ü ayrıca y harfi de Almancada sesli harflere dahildir. Bu harflerden e, y ve a‘nın üzerine iki nokta konularak edilen ä hariç, hepsinin okunuşları Türkçedeki gibidir.

 

E  Genellikle sözcüklerin sonundaki hecelere gelen (e) harfi kapalı olarak, ağzı fazla yaymadan Türkçedeki (ı) sesli harfi gibi söylenir. (e) harfi bazı hallerde de, Türkçe’deki “gelmek, sel, elma” gibi sözcüklerde görülen (e)’nin aksine “teğmen, değmek” gibi sözcüklerdeki ince, ağzı biraz yayarak okunan (e)’ye benzer bir şekilde telaffuz edilir.

Weg [ve:g]
sehr [ze:r]

Diğer hallerde Türkçedeki (e) gibi okunur.

Welt [velt]
Fenster [fenstır]

Ä Türkçedeki (e) gibi, geniş ve açık şekilde okunur.

Käse [ke:zı]
wählen [ve:lın]

Bu harf yazılmak istendiğinde daktilo vs. gibi olanaklar elvermiyorsa yerine “ae” yazılabilir.

Käse Kaese
wählen waehlen

Ayrıca büyük harflerle yazılması gereken yerlerde bu Ä genellikle kullanılmaz.
Bunun yerine yukarıda bahsedilen AE kullanılır.

Türkçede bir sessiz harf sayılmasına rağmen Almancada [ü] olarak telaffuz edildiği için sesli kabul edilir.

Physik [füzi:k]
Zypern [tsüpern]

Bazı sesli harfler yan yana gelerek değişik sesler verirler. Aşağıda bunların en çok rastlanılanlarını göreceksiniz.

ai, ay Her ikisi de [ay] okunur.

Mai [may]
Bayern [bayern]

ei, ey Her ikisi de [ay] okunur.

klein [klayn]
Meyer [mayır]

eu [oy] okunur.

Leuto [loytı]
heute [hoytı]

äu Bu da [oy] okunur.

läuten [loytın]

ie Uzun bir [i] gibi okunur.

Bier [bi:r]
hier [hi:r]

Bu yazının kalıcı bağlantısı https://www.pratikalmanca.com/almanca-sesli-harfler/

Almanca Alfabe Okunuşu

Bir dil öğrenilirken önce alfabesini tanımak öğrenmek gereklidir. Bizde Almanca öğrenmeye Almanca alfabesinin hangi harflerden oluştuğu ve nasıl telaffuz edildiği ile başlayacağız.

ALMAN ALFABESİ

Latin harfleriyle yazılan Alman alfabesi aşağıda gösterilen 26 harften
meydana gelmiştir.

A [a:]
B [be:]
C [tse:]
D [de:]
E [e:]
F [ef]
G [ge:]
H [ha]
i [i]
J [yot]
K [ka:]
L [el]
M [em]
N [en]
0 [o]
P [pe:]
Q [ku:]
R [er]
S [es]
T [te:]
U [u:]
V [fau]
W [ve:]
X [iks]
Y [üpsilon]
Z [tset]

NOTLAR:

  • Almancada i ve j harfleri büyük yazıldıkları zaman üzerlerine nokta konulmaz. Bunun yerine I ve J yazılırlar.
  • Türkçedeki “ş, ç, ve ğ” harfleri Almancada yoktur.

Bu yazının kalıcı bağlantısı https://www.pratikalmanca.com/almanca-alfabe-okunusu/