Almanca in Kullanımı

Almanca In -e halindeki isimlerle birlikte kullanıldığında kapalı bir mekanın içinde bulunmayı ifade eder ve “içinde” şeklinde Türkçeye tercüme edilir.

 

Das Hotel ist in einem großen Wald. Otel büyük bir ormanın içindedir.
Die Gäste sitzen in dem Garten. Misafirler bahçede oturuyor.
Deine Kleider liegen in diesem Schrank. Elbiselerin bu dolapta bulunuyor.
Der Vater schläft in seinem Zimmer. Baba odasında uyuyor.
Ich habe meine Bücher in meiner Tasche. Kitaplarım çantanın içindedir.

In edatı dem tanımlığıyla birlikte kullanıldığında im şeklinde kısaltılabilir. Türkçeye çevrilişinde de “içinde” yerinde kısaca isme eklenen “-de,-da” takılarını kullanmak mümkündür.

In edatı -i halindeki isimlerle birlikte kullanıldığında ise kapalı bir mekanın içine doğru yapılan bir hareketi gösterir ve “içine” şeklinde Türkçeye tercüme edilir. “içine” yerine isme eklenen “-e, -a” veya “-ye, -ya” takılarını kullanmak mümkündür.

 

Hans geht in sein Zimmer. Hans odasına gidiyor.
Ich habe deine Bücher in den Schrank gelegt. Kitaplarını dolabın içine koydum.
Die Mutter legt den Topf in den Kühlschrank. Anne tencereyi buzdolabına koyuyor.
Die Kinder gehen in den Wald. Çocuklar ormana gidiyor.
Er steckt das Geld in die Tasche. O parayı cebine sokuyor.
Wir gehen heute ins Kino. Bugün sinemaya gidiyoruz.
Gestern gingen wir ins Theater. Dün tiyatroya gittik.

In edatını bir mekanla ilgili olmaksızın genel anlamda çeşitli şekillerde de kullanmak mümkündür

 

In der Wissenschaft gibt es mehrere Theorien. Bilimde birçok teori vardır.
In der Kunst gibt es viele Richtungen. Sanatta birçok akım vardır.
Er hat sich in seiner Ansicht geirrt. O fikirlerinde yanıldı.
In der Aufregung habe ich alles falsch gemacht. Heyecandan herşeyi yanlış yaptım.
Mehmet hat sich in eine Italienerin verliebt. Mehmet bir İtalyana aşık oldu.

In ayrıca zaman gösteren isimlerle birlikte bir zaman biriminin içinde bulunmaya göstermek için de kullanılabilir.

 

In diesen Tagen regnet es hier viel. Bugünlerde burada çok yağmur yağıyor.
Ich komme in 6 Tagen wiederzurück. 6 gün içinde tekrar geri geleceğim.
In 24 Stunden werden Sie wieder gesund. 24 saat içinde tekrar sağlıklı olacaksınız (iyileşeceksiniz)
Das Haus wird in 3 Monaten fertig. Ev 3 ay içinde tamamlanacak.

Bu yazının kalıcı bağlantısı https://www.pratikalmanca.com/almanca-in-kullanimi/

Bir cevap yazın

Your email address will not be published.