Almanca gemäß Kullanımı

Gemäß bir şahsın veya cismin vasıflarına, tabiatına uygun olmayı belirtir ve “göre” sözcüğüyle Türkçeye çevrilir. Gemäß birlikte bulunduğu ismin arkasında da yer alabilir.

ALMANCA TÜRKÇE
Gemäß unseren Gesetzen können Sie hier keine Aktiengesellschaft gründen. Kanunlarımıza göre, burada anonim şirket kuramazsınız.
Sie haben gemäß unserem Vertrag kein Recht auf Urlaub. Anlaşmamıza göre izin hakkınız yok.
Gemäß diesem Schreiben kommt der Gast morgen. Bu yazıya göre misafir yarın geliyor.
Gemäß seinen Worten bleibt die Firma nächste Woche geschlossen. Onun sözlerine göre firma gelecek hafta kapalı kalacak.
Er handelt nicht unseren Wünschen gemäß. O bizim arzularımıza göre hareket etmiyor.

Bu yazının kalıcı bağlantısı https://www.pratikalmanca.com/almanca-gemas-kullanimi/