Almanca Haben Fiili Konu Anlatımı

Haben [ha:bın] fiili “sahip olmak” anlamına gelir ve Almancada çok kullanılır. Fiil ikinci ve üçüncü tekil şahıslarda özel bir durum gösterir. Haben’in çekimi aşağıdaki gibidir.

ich habe [ha:bı] sahibim
du hast [hast] sahipsin
er hat [hat] sahiptir
sie hat [hat] sahiptir
es hat [hat] sahiptir
wir haben [ha:bın] sahibiz
ihr habt [habt] sahipsiniz
sie haben [ha:bın] sahiptirler
Sie haben [ha:bın] sahipsiniz

haben’in Türkçeye çevrilişi:

Haben’in Türkçeye “sahip olmak” şeklinde çevrildiğini belirttik. Yalnız, Türkçede “sahibim, sahipsin, sahiptir, …” sözleri kulağa pek hoş gelmemekte ve pek az kullanılmaktadır. Biz, derslerimizde, Türkçede daha sık kullanılan “benin …. var, senin …. var, vs.” şeklinde bir çeviriyi tercih edeceğiz. Buna göre haben’in çekiminin Türkçelerini bir kere daha sıralayalım:

ich habe [ha:bı] benim … var
du hast [hast] senin … var
er hat [hat] onun … var
sie hat [hat] onun … var
es hat [hat] onun … var
wir haben [ha:bın] bizim … var
ihr habt [habt] sizin … var
sie haben [ha:bın] onların … var
Sie haben [ha:bın] sizin … var

Aşağıda her iki türkçeye çevriliş şekli için örnekler verilmiştir. Bu cümleleri iyice inceleyiniz.

Ben bir otomobile sahibim. / Benim bir otomobilim var.
Biz büyük bir eve sahibiz. / Bizim büyük bir evimiz var.
Babası bir mağazaya sahiptir. / Babasının bir mağazası var.
Kızlar bir topa sahiptir. / Kızların bir topu var.
Öğrenciler bir bisiklete sahiptirler. / Öğrencilerin bir bisikleti var.
Hüseyin bir topa sahiptir. / Hüseyinin bir topu var.

Haben ile yapılan cümlelerde, Türkçeye çevrilişlere çok dikkat etmelisiniz.

Haben ile kurulan cümleler:

Haben fiilinin hiçbir zaman unutmamanız gereken bir özelliği vardır. Bu fiille kurulan cümlelerde sahip olunan nesneyi gösteren isim daima -i halinde bulunmalıdır. Cümle Türkçeleştirilirken, ismin -i halinde olması hiç dikkate alınmaz. Dillerin yapısındaki ayrılıktan ileri gelen bu durum aklınızı karıştırmamalıdır.

Ich habe einen Hut. Bir şapkaya sahibim (Bir şapkam var)
Du hast einen Ball. Bir topa sahipsin (Bir topun var)
Er hat ein Auto. Bir otomobile sahiptir. (Bir otomobili var)

Haben, Türkçeye çevrilirken “benim, senin, onun, …” sözcüklerini kaldırmak mümkündür. Fiilin hangi şahsa göre çekimleneceğini “şapkam, topun, otomobili” gibi isimlere eklenen “-m, -n, -i” takılarından kolayca anlayabiliriz.

Ich habe ……….. . Ben …………. sahibim. (Benim var)
Ich habe einen Regenschirm. Ben bir şemsiyeye sahibim.
Ich habe einen Teller. Bir tabağım var.
Ich habe Katzen. Kedilerim var.
Ich habe einen Hund. Bir köpeğim var.

Bu yazının kalıcı bağlantısı https://www.pratikalmanca.com/almanca-haben-fiili-konu-anlatimi/

Bir cevap yazın

Your email address will not be published.