Almanca Über İle İlgili Cümleler

Almanca Über edatı -e halindeki isimlerle birlikte kullanıldığında bir cisim veya şahsın arada bir temas olmaksızın üzerinde bulunmayı gösterir ve “üzerinde” olarak Türkçeye çevrilir.

Almanca Türkçe
Die Lampe hängt über dem Tisch. Lamba masanın üzerinde asılı duruyor.
Das Bild hängt über dem Klavier. Resim piyanonun üzerinde asılı duruyor.
Der Vogel fliegt über dem See. Kuş denizin üzerinde uçuyor.
Das Flugzeug fliegt über dem Wald. Uçak ormanın üzerinde uçuyor.
Ich trage einen Mantel über der Jacke. Ceketin üzerinde bir de palto giyiyorum.

Über, -i halindeki bir isimle birlikte kullanıldığı zaman ise bir cisim veya şahsın üzerinden geçen veya üzerine doğru yapılan bir hareketi gösterir ve “üzerine” veya benzer şekillerde Türkçeye çevrilir.

ALMANCA TÜRKÇE
Der Weg führt über den Berg. Yol dağ üzerinden geçiyor.
Die Straße führt über die Grenze. Cadde sınırdan geçiyor.
Ich hänge die Lampe über den Tisch. Lambayı masanın üzerine asıyorum.
Wir hängen das Bild über das Sofa. Resmi divanın üzerine asıyoruz.

Über edatı ayrıca bir eylemin sebebini ifade etmek içinde kullanılabilir. Bu anlamda kullanıldığı takdirde “hakkında” şeklinde veya benzer şekillerde Türkçeye tercüme edilir.

ALMANCA TÜRKÇE
Der Vater ärgert sich über den Unfall. Baba kazaya kızıyor.
Ich freue mich über den Zufall. Tesadüfe seviniyorum.
Der Chef ärgert sich über die Unordnung in der Fabrik. Şef fabrikadaki düzensizliğe kızıyor.
Der Professor redet über seine neue Erfindung. Profesör yeni keşfi hakkında konuşuyor.
Er schreibt über seine Reise nach England. O İngiltere seyahati hakkında yazıyor.

Über, sayı veya zaman gösteren sözcüklerle birlikte kullanıldığında belirtilen birimlerin üzerinde ve fazlasında olmayı gösterir.

ALMANCA TÜRKÇE
Der Brief wiegt über 20 g.  Mektup 20 gramın üzerinde.
Über 4 Wochen blieb er bei uns. Bizde 4 haftadan fazla kaldı.
Er ist über 8 Tage in England. 8 günden fazla İngiltere’dedir.
Mein Vater ist über 60 Jahre. Babam 60 yaşının üzerindedir.
Der Bau der neuen Fabrik dauerte über 2 Jahre. Yeni fabrikanın inşaatı iki yıldan fazla sürdü.

Bu yazının kalıcı bağlantısı https://www.pratikalmanca.com/almanca-uber-ile-ilgili-cumleler/

Bir cevap yazın

Your email address will not be published.