Almanca Mit Kullanımı

Almanca Mit edatı, şahıs veya cisimlere eşlik edilmesini veya bir eylemin bir cisim veya şahısla gerçekleştirilmesini dile getirir ve “ile” olarak Türkçeye çevrilir.

ALMANCA TÜRKÇE
Der Vater spielt mit den Kindern. Baba çocuklarla oynuyor.
Der Lehrer geht mit den Schülern spazieren. Öğretmen öğrencilerle gezmeye gidiyor.
Ich gehe heute mit meinen Freunden ins Kino. Bugün arkadaşımla sinemaya gidiyorum.
Er ärgert mich mit Absicht. O beni kasten kızdırıyor.
Das Auto kann ich mit Hilfe meines Bruders reparieren. Otomobili erkek kardeşimin yardımıyla tamir edebilirim.
Ich will den Brief mit diesem Bleistift schreiben. Mektubu bu kurşunkalemle yazmak istiyorum.
Hans will das Zimmer mit seinen Schuhen nicht betreten. Hans ayakkabılarıyla odaya girmek istemiyor.
Herr Schmidt fährt heute mit dem Auto zur Arbeit. Bay Schmidt bugün arabayla işe gidiyor.
Wir sehen mit unseren Augen. Gözlerimizle görürüz.

Bu yazının kalıcı bağlantısı https://www.pratikalmanca.com/almanca-mit-kullanimi/